RISH - Stipendier

fredag 27 april 2018

Ulf Andersson

Insamlingsstiftelsen Rotary Distrikt 2360:s Internationella Stipendiefond, RISH, startades i samband med att Rotary Distrikt 2360 avyttrade Rotary Studenthem och sålde detta till SGS Studentbostäder.
RISH delar årligen ut ett antal stipendium; Rotary International Student House Scholarship.

Stipendiet är på ca 10 000 kronor och går till 7-10 stipendiater.
Sista ansökningsdag är den 6 oktober varje år.

Våren 2022 har stiftelsen gjort en extra stipendieomgång till "Students from Ukraine", där vi delar ut 10 stipendier om 30.000 kr vardera.

En styrelse med representanter för Rotary och GFS utser stipendiaterna och ser gärna att ansökningar om stipendiet kommer från många olika utbildningar.
I styrelsen sitter från Rotary
- Christina Backman, Göteborg Rotaryklubb
- Margareta Carlsson Lundin, Göteborg-Älvstranden Rotaryklubb
- Ulf Andersson, Göteborg-Kungsporten Rotaryklubb
- Jeanette Andreasson, Gothenburg International Rotary Club, suppleant

Annonsering sker genom Göteborgs förenade studentkårer, GFS, http://www.gfs.se/om-gfs/stipendier/
Stiftelsen förvaltas av SEB.
Stiftelsens verksamhetsberättelse redovisas årligen på distriktets årsmöte

Som kuriosa kan nämnas att Rotary Studenthem på Johanneberg i Göteborg fortfarande finns kvar, även om inte Rotary längre är inblandade i driften, se https://www.sgs.se/s%C3%B6k-bostad/v%C3%A5ra-omr%C3%A5den/centrum/rotary?sc_lang=sv-se.
På studenthemmet finns även en lokal Pub, Rotary Pub, http://rotarypub.se/, som är öppen för allmänheten om du vill göra ett besök.

RISH