Rotary Doctors

måndag 25 september 2017Rotary Doctors gör skillnad.
Fortsätt gärna stödja våra olika projekt!

Se mer information på sidan http://www.rotarydoctors.se/

Följ oss även på Facebook, https://www.facebook.com/swedenrotarydoctors


Bankgiro: 900-4722
Plusgiro - 900472-2

Swish: 123 288 83 52


Distriktets kontaktperson för läkarbanken

Britt Lindau, brittlindau@hotmail.com 


Sedan starten 1988 arbetar Rotary Doctors med att förbättra tillgången på hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle kunna vara utan sådan. Vårt mål är att stödja lokalbefolkningen i byar inom vårt verksamhetsområde att bygga upp egna kunskaper och strukturer för hälsovård. Detta gör vi genom samarbete och utbildning för att befolkningen tillsammans med hälsomyndigheterna ska kunna ta över ansvaret för hälso- och sjukvård inom sitt eget område.

Innan det är genomfört bidrar Rotary Doctors med mobila kliniker organiserade i så kallade jeeplinjer. Jeeplinjerna bemannas av Kenyansk personal och en läkare från Sverige eller Norden.

Cirka femtio läkare och tandläkare väljer varje år att oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att stödja och utbilda befolkningen i deras egna byar, på någon av våra fyra jeeplinjer eller på en klinik där vi bemannar en tandläkarstafett. På så sätt bidrar vi till förbättrade människors hälsa och levnadsvillkor. Den som håller sig frisk får också större förutsättningar att arbeta och försörja sig och sin familj.

Oavsett uppdrag för volontärläkarna eller tandläkarna är tjänstgöringstiden cirka sex veckor. Rotary Doctors står för omkostnader i form av resa och andra omkostnader.

Rotary Doctors genomför också kortare projekt som finansieras av olika Rotaryklubbar i Sverige. De flesta projekt är inriktade på att stödja byar att få rent vatten, andra kan handla om utbildning av hälsovolontärer eller speciella insatser, t.ex. att utrota sandflugeparasiten ”jiggers” eller skabb. Rotary Doctors ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse, som har sitt kansli i småländska Holsbybrunn.