Ny donation till poliobekämpning

måndag 3 oktober 2022

Mona Ulvåknippa

En donation på 3 miljoner USD!

Rotarys samarbete med The Bill & Melinda Gates Foundation gör det möjligt att nå än fler med den viktiga vaccinen som gör att vi på sikt kan utrota Polio helt. Med en donation på 3 miljoner USD till The Rotary Action Group for Family Health and AIDS Prevention Inc (RFHA) når vi fler länder i Afrika. De prioriterade länderna är:

  • Nigeria
  • Mozambique
  • Zimbabwe  
  • Tanzania
  • Zambia
  • Malawi 

Senare kommer Kongo, Chad och Niger.

Läs mer om polio och Rotarys arbete för att utrota det dödliga viruset >> 

Donationen från Bill och Melinda Gates fond gör att vi kan utöka vaccineringen till nya länder!