Guvernörsbrev - Stig Ottosson

torsdag 3 augusti 2023

Guvernörens brev 3

Ett viktigt möte under augusti var guvernörsmötet i Stockholm under vilket Sverigegemensamma frågor behandlade liksom att vi delar med oss av något om vad som sker i de tio distrikten i Sverige. En viktig punkt var att få kontroll på vilka olika stiftelser som finns för Rotary i Sverige och hur vi från de olika distrikten har utsett och skall tillsätta styrelseledamöter i dem.

En annan fråga som fick stort utrymme kretsade kring ungdomsutbytet. Om något skulle hända en av våra utbytesstudenter som är i Sverige har vi t.ex. utsett en oberoende lagman som kan kontaktas, t.ex. om ett sexuellt övergrepp skulle ske. 

Stig Ottosson, Guvernör D2360

Brasilianare på besök

 En viktig medlemsförmån är att vi alla under en vecka kan delta i olika utbytesprogam som Rotary Friendship Exchange -RFE. Före Coronan hade vi en svensk delegation som besökte Brasilien. Åtta brasilianare kom i början av augusti på återbesök till oss och fick uppleva ett späckat program. En del i detta program var en middag på Nääs Fabrikers designhotell.

Deras guvernör fanns med och jag fick förmånen att vara med och hälsa alla välkomna samt att i efterhand på uppdrag av Britt Nedestam, president i Landvetter Råda RK, dela ut PHF till Lilian Berndtsson och Ulla-Britt Andreasson  

Seglats med T/S Westkust

I slutet av augusti arrangerade Orust Rotaryklubb en seglats med T/S Westkust vid vilken 80 rotarianer med medföljare deltog. Inkommande guvernör Lena Alervall hade kallat samtliga blivande AG-Assisterande Guvernörer 2024/25 från vårt distrikt och D2380 till ett Rotary D2365 Team building-möte.

Tyvärr öppnade sig himlen, varför det inte blev någon seglats utan en båttur för motor. Vi kortade därför ner båtfärden en timme och samlades för middag och underhållning i Edshultshall. Allt skedde under eminent ledning av vår AG Thorleif Josefsson från Orust Rotaryklubb.  

Presidentnätverk - Kommunikationsfrågor-Distriktskonferes

Den 29 augusti hade vi via Zoom ett första presidentnätverksmöte i vilket ungefär hälften av distriktets presidenter deltog under 1,5 timme. Syftet var att lära känna varandra över klubbgränserna och att dela tips och erfarenheter. Projektet Språktåget var ett konkret projekt som diskuterades och som t.ex. gav idén Språkkafé med ”Speeddating”. 

Den 30 augusti hade vi ett möte om kommunikationsfrågor. Bl.a. bestämde vi att distriktet skall erbjuda utbildning av klubbrepresentanter hur man skapar intressanta och informativa hemsidor för både rotarianer och andra som är intresserade av Rotary. I övrigt har jag haft möten och diskussioner med distriktsfunktionärerna och rotarianer i distriktet. En sådan aktivitet har varit att fastställa programmet för vår Distriktkonferens i Alingsås den 21 oktober och vårt årsmöte dagen efter. Du har väl inte missat att anmäla dig till dessa aktiviteter?  


Bästa hälsningar 

Stig Ottosson

District Governor D-2360

stig.ottosson@tervix.se

www.rotary2360.se

www.rotary2360.org