Anmälan till årsmötet i Distrikt 2360

(söndag 22 oktober 2023 10:00 - 14:00) , Grand Hotel, Bankgatan 1, 441 30 Alingsås
Webbplats: https://www.grandhotel-alingsas.se/
Talare:Organisatörer:
 • Stig Ottosson

Årsmöte i distrikt 2360!

Samtliga medlemmar i distriktets Rotaryklubbar äger rätt att delta på årsmötet. Alla deltagande har rösträtt, med undantag för val och frågor av ekonomisk natur, eller när någon begär rösträkning eller votering.

Viktigt att alla klubbar utser elektorer inför årsmötet!

Varje klubb ska utse och godkänna minst en elektor till sin konferens och sitt möte om lagstiftning (om sådant hålls). En klubb med fler än 25 medlemmar har en ytterligare elektor för varje ytterligare 25 medlemmar eller större andel därav. Det innebär att en klubb med upp till 37 medlemmar har rätt till en elektor, en klubb med 38 till 62 medlemmar har rätt till två elektorer, en klubb med 63 till 87 medlemmar har rätt till tre elektorer och så vidare.

Kaffe och registrering 09:30 - 10:00

Årsmöteshandlingar >>


DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022–2023. a) VB D2360. b) VB TRF D2360. c) Rapport RISH. d) Årsredovisning
 8. Revisionsrapport för 2022–2023
 9. Rapport från Finanskommittén för 2022–2023
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2022–2023
 11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års guvernör och styrelse
 12. Beslut om avveckling av Distrikt 2360
 13. Val av person som ansvarar för avvecklingen av distrikt 2360
 14. Val av övriga funktionärer under avvecklingstiden. a) Skattmästare b) Sekreterare c) Revisor d) Finanskommitté
 15. Motioner från klubbarna
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

 

Anmälan dig nedan senast 8 oktober!

Kallelse till Årsmöte i distrikt 2360


Registrering


Registrering fram till : fredag 20 oktober 2023 16:00

Max. antal deltagare: 200

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning