Välkommen till Rotary!

Vad är Rotary?

Rotary är en internationell organisation med 1,4 miljoner människor. Vi brinner för att förbättra våra samhällen och ge människor bättre levnadsvillkor. Det finns Rotaryklubbar i så gott som alla världens länder. I Västsverige har vi 54 klubbar med ca 2500 medlemmar. Vi åstadkommer förändring där vi bor och vi samarbetar med andra klubbar om internationella projekt som inriktar sig på dagens mest angelägna utmaningar. Genom att vara medlem i Rotary har du möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som du får personlig tillfredsställelse och livslång vänskap på köpet.    

Medlem i Rotary

Därför skall du vara medlem i Rotary

I dag har vi blivit allt känsligare för saker som slukar tid men inte tillför mening. Att vara medlem i Rotary tillför mening. I Rotary har det aldrig handlat om att bli bäst i världen, utan att vara bäst för världen.

I Rotary är gemenskap, empati, ansvar och förtroende viktiga nyckelord. För att säkerställa likabehandling och för att lösa eventuella konflikter har vi fyra enkla frågor till hjälp. Vi kallar det Fyrfrågeprovet eller The Four Way Test.