Välkommen till Rotary!

Paul Harris trädet i Göteborg

Rotary stödjer End Polio Now

Vi finns i 200 länder

Vad är Rotary?

Rotary är en internationell organisation med 1,4 miljoner människor. Vi brinner för att förbättra våra samhällen och ge människor bättre levnadsvillkor. Det finns Rotaryklubbar i så gott som alla världens länder. I Västsverige har vi 50 klubbar med ca 2000 medlemmar. Vi åstadkommer förändring där vi bor och vi samarbetar med andra klubbar om internationella projekt som inriktar sig på dagens mest angelägna utmaningar. Genom att vara medlem i Rotary har du möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som du får personlig tillfredsställelse och livslång vänskap på köpet.    

Medlem i Rotary

Därför skall du vara medlem i Rotary

I dag har vi blivit allt känsligare för saker som slukar tid men inte tillför mening. Att vara medlem i Rotary tillför mening. I Rotary har det aldrig handlat om att bli bäst i världen, utan att vara bäst för världen.

I Rotary är gemenskap, empati, ansvar och förtroende viktiga nyckelord. För att säkerställa likabehandling och för att lösa eventuella konflikter har vi fyra enkla frågor till hjälp. Vi kallar det Fyrfrågeprovet eller The Four Way Test.

Hitta alla Rotaryklubbar i Västsverige >>

Vill du bidra till ett bättre samhälle?

Är Rotary något för dig?

Varje Rotaryklubb är en ideell förening. Ingen begränsning finns för medlemskap i en klubb vad det gäller kön, ras, religion, politisk uppfattning etc. Vi har inte heller några hemligheter eller speciella ceremonier.

Medlemmar i en rotaryklubb är kvinnor och män som helst kan styra över sin tid, som vill öka sin kontaktyta, vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld! Att ha roligt och trevligt tillsammans tycker vi också är viktigt! Vill du bli medlem kontaktar du en klubb, besöker klubbens möten och ser om detta är något för dig. Klubbarna har lite olika rutiner när du skall bli medlem.

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.

De första fyra Rotarianerna. 1905-1912 i Chicago.

Rotarys historia

Den 23 februari 1905 presenterade Paul Harris tillsammans med några goda vänner i Chicago sin idé att bilda det yrkesnätverk som blev Rotary. Tanken var redan från början att förena det professionella utbytet med ett socialt engagemang, vilket det fanns ett stort behov av i den redan då mångkulturella staden Chicago. Effekten av denna samverkan skulle kunna berika både medlemmarna och samhället.

Namnet Rotary kom av att ansvaret för verksamhetens möten skulle rotera mellan medlemmarna och därmed också mellan deras arbetsplatser. Rörelsen, som är politiskt och religiöst oberoende, växte snabbt.

Vi är numera drygt 1,4 miljoner medlemmar i runt 200 länder, organiserade i klubbar, distrikt och zoner.
Program och projekt är utformade både för att möta sociala och professionella behov som finns i våra egna närsamhällen och för att hjälpa människor över hela världen. I första hand är projekten lokala, där vi klubb-medlemmar gemensamt skapar förutsättningar genom att bidra med kunskap, tid och finansiering.

I takt med utvecklade kommunikationer och ett större globalt kulturutbyte har dessutom både intresse och möjligheter ökat för engagemang mellan klubbar och Rotarianer, i det internationella nätverk som Rotary numera är.

"Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it achieves" Paul Harris, Rotary founder.