E-LEARNING

På Rotary Internationals sida finns Rotary Lerning Center där ni hittar många bra kurser för både klubbfunktionärer och distriktsfunktionärer.

Utbildning för klubbfunktionärer

Klicka på knappen för att komma till kursen

Rotary Internationals sidor https://my.rotary.org/en och Sign In
Learning and References > Learning Center > du loggas in i ny databas
Course Catalogs > Filters > By language > Swedish

Kursen “Grundfakta för klubbpresidenten” består av 4 delkurser.
Efter varje delkurs kan du ladda ner ett kursintyg

 1. Bli redo: Klubbpresidenten, Lär dig hur du driver din klubb, sätter upp strategiska mål, stärker dina medlemmar och genomför framgångsrika hjälpprojekt, E-Learning , Duration: 30m
 2. Använda ett system för klubbhantering, Om du planerar att använda ett system för klubbhantering, lär dig hur man väljer leverantör och ser till att den skickar information om klubben till Rotary som sig bör., E-Learning , Duration: 15m
 3. Hur-man-gör-guider på svenska, Dessa guider kommer att hjälpa dig att sätta upp och uppdatera mål, registrera hjälpverksamhet och att förstå trender, E-Learning, Duration: 1h
 4. Förhindra och ta itu med trakasserier, Denna kurs granskar Rotarys policy för en miljö utan trakasserier. Den definierar trakasserier, ger steg att följa för dem som trakasseras och för dem som blir anklagade. Genomgå denna kurs för att lära dig hur du kan skapa en miljö utan trakasserier i din klubb. E-Learning, Duration: 45m

Utbildning för Distriktsfunktionärer

Klicka på knappen för att komma till kursen

Kursen består av 12 delkurser. Totalt 4 h 45 m

 1. Getting Started with the Learning Center. E-learning, Duration 15m
 2. Get ready: Assistant Governor. E-learnin, Duration 15m
 3. Working with your district team. E-learning, Duration 15m
 4. Supporting your clubs. E-learning, Duration 15m
 5. Maximizing Governor Visits. E-learning, Duration 15m
 6. Rotary Club Central Resources. E-learning, Duration 15m
 7. Using a Club Management System. E-learning, Duration 15m
 8. Protecting Personal Data. E-learning, Duration 30m
 9. Committing to Diversity, Equity and Inclusion. E-learning, Duration 15m
 10. Preventing and Adressing Harassment. E-learning, Duration 45m
 11. Leading Change. E-learning, DUration 30m
 12. Essentials of Understanding Conflict. E-learning, Duration 30m


Rotary Club Central

I början av Rotaryåret bör presidenten tillsammans med klubbens styrelse sätta upp klubbens mål i "Rotary Club Central" .
Nedan följer anvisningar hur ni gör detta. Anvisningarna finns öven i pdf-format, se "Guider i pdf-format"

Guider i pdf-format