SUPPORT

Här hittar ni support, informationsmaterial och handböcker

Guider till Rotary Club Central


Rotarys grafiska profil


Bildstorlek i sociala medier

Mått på bilder Facebook
Profilbild: 180 x 180 px
Omslagsbild: 820 x 320 px.
Bild i flödet: 1200 x 630 px
Evenemangsbild: 1920 x 1005

Mått på bilder Instagram
Profilbild: 180 x 180 px
Stories: 1080 x 1920 px
Bild i flödet: 1080 x 1080 (kvadrat), 1080 x 1350 (porträtt)

Mått på bilder LinkedIn
Profilbild: 400 x 400 px
Omslagsbild: 1584 x 396 px
Bild i flödet: 1200 x 630 px


People of Action

Du hittar mer information om People of Action under Rotarys brand center: https://brandcenter.rotary.org/en-GB

Support från Rotary

Rotary International
Hjälp om My Rotary (www.rotary.org) och publikationer från RI’s kontor i Zürich finns samlade i en Dropbox, se länk nedan

Teknisk Support
Teknisk support för ClubAdmin och e-postsystemet får du via länken nedan. Där finns anvisningar och kontaktvägar samt många lathundar och tips.


Informationsmaterial


PHF utmärkelse


blankett för kostnadsersättningar

Kostnadsersättning_2021_bia.pdf