The Rotary Foundation - Rotarys egna stiftelse

Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred.
Tack vare generösa bidrag och donationer från rotarianer och andra som delar visionen om en bättre värld, kan Rotary Foundation erbjuda humanitära insatser i de delar av världen där nöd råder.
Rotary Foundations bidrag ger stöd till projekt som tillhandahåller rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning samt andra väsentligheter för behövande människor i hela världen. Rotary Foundation har sedan 1947 bidragit med nära 3 miljarder USD för att finansiera dessa livsviktiga insatser.
Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet som är att utrota Polio.
Man kan som klubb söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants, som delas ut av Rotary Fondation centralt, för att få medel för att genomföra sina projekt. Kontakta distriktets TRF kommitté för mer information.
Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa.
Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.
Ordförande för Rotary Foundation i distrikt 2360 är Peter Gunnarson - Borås Viskan RK


ROTARY FOUNDATIONS SJU FOKUSOMRÅDEN


Projekt med Rotary Foundation 2020-21

Med de pengar som skänkts till Rotary Foundations Årliga Fond kan distriktet varje år bidra till klubbarnas finansiering via distriktsbidrag. Ansökningstiden går visserligen inte ut förrän i november 2020, men ett väl planerat och förberett projekt har alltid störst chans få distriktsbidrag!
Ett projekt som stöds med District Grant kan utföras var som helst i världen, vara storskaligt såväl som i liten skala och gärna gynna det egna lokalsamhället.

Bidragsgrundande krav är i korthet att projektet lever upp till Rotarys värderingar och engagemang till samhällets fromma, att vi rotarianer medverkar vid genomförandet och att klubben är medfinansiär med minst 50 %. Klubbar får gärna samarbeta och externa samarbetspartner är välkomna.

Så, har du en projektidé i pipeline, tänk till om det inte är dags att ta tillfället i akt.
Vårt distrikt välkomnar i synnerhet de klubbar som inte sökt/fått bidrag de senaste åren och försöker ge lokala projekt företräde. Det är inte principen först till kvarn som gäller vid tilldelningen, utan alla projektförslag som inkommer under ansökningstiden behandlas vid ett och samma tillfälle och det är projektets kvalitet som väger tyngst, inte det sökta beloppet. Vi har detta år ca 140 000 kronor att fördela, så chansen till bidrag är stor.
Har du frågor om ovanstående eller behöver hjälp med att utforma din ansökan hjälper vi gärna till.
Genom Rotary Foundation gör vi skillnad!
Välkommen med din ansökan,
Peter Gunnarson, ordf. TRF-kommittén 2020-2021
Ulla-Britt Andreasson, DG 2020-21