ROTARYS VISION OCH MÅL

Vision

  • Genom gemenskap bygger vi livslånga relationer som främjar ökad global förståelse.
  • Med integritet, hedrar vi våra åtaganden och upprätthåller etiska normer.
  • Tack vare vår mångfald är det möjligt för oss att ur olika perspektiv och synsätt hantera problem.-
  • Vi tillämpar vår yrkesmässiga kompetens, service och ledarskap för att ta itu med några av världens största utmaningar
  • Tillsammans ser vi en värld där människor förenas och agerar för att skapa bestående förändring – över hela världen, i våra samhällen och i oss själva.
  • Rotary definieras inte av vilka vi är utan vad vi gör – och hur vi förverkligar målet till ett meningsfullt och hållbart samhällsprojekt. (Ian Riseley - RIP 2017-2018)

Svenska Rotaryvisionen för år 2020

Rotary är ett vitalt, välsett och attraktivt yrkesnätverk som gör humanitära insatser och verkar för fred.

Rotary Internationals strategiska fokusområde och mål

Stödja och stärka klubbarna
-       Främja innovation och flexibilitet i klubbarna
-       Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar
-       Främja kunskap om värdet av mångfald bland medlemmarna
-       Rekrytera nya medlemmar och öka engagemang och trivseln i klubbarna
-       Utbilda ledare för att stärka både individ och organisationen
-       Starta nya klubbar
-       Uppmuntra strategisk planering på klubb- och distriktsnivå
 
Fokusera på och öka humanitära insatser
-       Utrota polio
-       Öka hållbart hjälparbete som är fokuserat på program och verksamhet som stöder ungdomar och unga ledare samt Rotarys sju olika fokusområden
-       Öka samarbetet med andra organisationer
-       Skapa betydelsefulla projekt både lokalt och internationellt
 
Förbättra Rotarys image och få fler att känna till organisationen
-       Stärka kunskapen och vikten av såväl image som varumärke
-       Sprida kunskap och informera allmänheten om vårt hjälparbete
-       Fokusera på yrkestjänst
-       Publicera information om klubbprojekt, volontärtimmar och insamlade medel.
-       Använda Rotarys riktlinjer för märken, mallar och material.
 
Medlemsutveckling
-       Öka antalet medlemmar
-       Öka jämställdhet och mångfald i klubbarna.
-       Öka andelen medlemmar som stannar kvar.
 
Bidrag till Foundation
-       Uppnå ett minsta bidrag till Årliga fonden på 100 USD per capita
-       Användning av onlineverktyg
-       Klubbmedlemmarna registrerar sig i My Rotary
-       Lägga upp olika initiativ (projekt) på Rotary Show Case