Vatten och Sanitet

Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
Rinnande vatten är något vi tar för givet, men tänk om du inte hade tillgång till rent vatten när du vrider på vattenkranen. Det är verklighet för 1 av 10 av världens befolkning. Föreställ dig att du inte har tillgång till en fungerande toalett. Det är verklighet för 1 av 3 av världens befolkning.
Alla världens Rotaryklubbar är på ett eller annat sätt engagerade i en hållbar strategi för sanitet och hygien. Vi bygger inte bara brunnar eller toaletter och vänder sedan ryggen till.
Våra projekt utbildar samhällen att upprätthålla fungerande vattensystem och förstå vikten av en korrekt sanitets- och hygienpraxis.
När barn förstår processen för överföring av sjukdomar och god hygien blir skolor och hem friskare miljöer, vilket betyder att samhällen kan utvecklas och växa.

Rent vatten i Kenya

Projektet startade redan 2005 och resulterade i att de första källorna blev klara 2007. Fram till år 2019 har 61 källor byggts och sammanlagt över 100 000 personer i Kenya fått tillgång till rent vatten. Om man jämför med storleken av på en större svensk kommun förstår man kanske litet bättre. Se mer på projektets hemsida hur man kan bygga en ren källa.

Projektet drivs av fem Rotaryklubbar i D2360 tillsammans med Rotary Doctors:
Ljungskile, Trollhättan, Uddevalla Byfjorden, Uddevalla Skansen och Vänersborg Aurora