VAD ÄR ROTARY?

”Rotary is where neighbours, friends, and problem-solvers share ideas, join leaders, and take action to create lasting change.”

Genom klubbaktiviteter, sociala evenemang och volontärprojekt erbjuder Rotary nätverksmöjligheter som skapar personliga och professionella kontakter.

Med drygt 1,2 miljoner medlemmar i hela världen är din potential att samverka och ta del av andras expertis, kunskaper och resurser enorm!

Rotary är en del av samhället och bedriver humanitära projekt under vårt motto Service Above Self. Vi erbjuder bland annat mentorskap, samverkar med andra välgörenhetsorganisationer, ger ut stipendier och mycket, mycket mer.

VARFÖR SKA DU BLI ROTARIAN?

Engagera dig i Rotary och förändra både ditt liv och andras. Rotary sammanför engagerade människor i klubbverksamhet, där du både utbyter yrkesmässiga erfarenheter och vidtar åtgärder för att förbättra samhället och verka för social utveckling och fred. Du kan läsa om våra fokusområden här.

Du får möjlighet till:

  • Personligt nätverk – Du träffar människor och professioner du kanske aldrig mött
  • Personlig utveckling - Klubbarna har föredrag inom vitt skilda ämnesområden. Du lär dig något nytt och ökar din allmänbildning
  • Socialt engagemang – Lokala, regionala och internationella projekt som bidrar till förbättring inom en rad olika områden.
  • Internationellt nätverk – Du som Rotarian är alltid välkommen till klubbarna över hela världen och du kan delta i Rotary Fellowships. Det är internationella grupper som delar en gemensam passion, från körsång och motorcyklar till fiske och allt däremellan.
  • Mångfald på alla sätt – Kulturellt, genus, ålder, yrke, kunskap och mycket, mycket mer

Nyfiken och vill veta mer?

 TA KONTAKT MED DIN LOKALA ROTARYKLUBB! DIN NÄRMSTA KLUBB HITTAR DU HÄR.