Förebyggande och behandling av sjukdomar

400 miljoner människor i världen har inte råd eller har inte tillgång till grundläggande vård. Därför är behandling och förebyggande av sjukdomar så viktiga för oss. Vi har både stora och små insatser. Vi inrättar tillfälliga kliniker, bloddonationscentra och utbildningsanläggningar i samhällen som kämpar med utbrott och tillgång till hälsovård. Vi designar och bygger infrastruktur som gör det möjligt för läkare, patienter och regeringar att arbeta tillsammans.
Våra medlemmar bekämpar sjukdomar som malaria, HIV / AIDS, Alzheimers, multipel skleros, diabetes och polio. Förebyggande är viktigt, varför vi också fokuserar på hälsoutbildning och ger människor rutinmässig hörsel, syn och tandvård.
End Polio Now
Sedan 1985 har Rotarys viktigaste humanitära prioritering varit ett utrota polio i världen. Polio är ett virus som drabbar barn under fem år och orsakar förlamning och till och med dödsfall. Rotary inledde kampanjen vid en tidpunkt då det fanns över 1 000 fall om dagen i 125 länder. I dag, tack vare Rotarymedlemmars och våra partners engagemang, har antalet fall minskat med 99,9% och bar en handfull kvarstår. Program för utbildning och vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal är viktiga för att säkerställa att utrota polio i världen. Mycket av infrastrukturen som byggts upp till följd av Rotarys End Polio Now kampanj har använts över hela världen för att hantera andra sjukdomar