The Rotary Foundation - Rotarys egna stiftelse

Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred.
Tack vare generösa bidrag och donationer från rotarianer och andra som delar visionen om en bättre värld, kan Rotary Foundation erbjuda humanitära insatser i de delar av världen där nöd råder.

Rotary Foundations bidrag ger stöd till projekt som tillhandahåller rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning samt andra väsentligheter för behövande människor i hela världen. Rotary Foundation har sedan 1947 bidragit med nära 3 miljarder USD för att finansiera dessa livsviktiga insatser.

Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet som är att utrota Polio.


Man kan som klubb söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants, som delas ut av Rotary Fondation centralt, för att få medel för att genomföra sina projekt. Kontakta distriktets TRF kommitté för mer information.

Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa.
Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.

Ordförande för Rotary Foundation i distrikt 2360 är Peter Gunnarson, Borås Viskan


ROTARY FOUNDATIONS SJU FOKUSOMRÅDEN


glöm inte att bidra till årliga fonden

Det är bidrag från klubbarna och våra medlemmar till Årliga Fonden som gör det möjligt för Rotary Foundationkommittén i D2360 att växla upp klubbarnas olika projekt med bidrag. Rotary Foundation förstärker klubbens insats med upp till 100 % för godkända ansökningar. Behovet av hjälpinsatser ökar hela tiden och det sätter press på Rotarys förmåga att hjälpa och bidra. Ge ett bidrag till Årliga Fonden varje år och visa Ditt/Ert engagemang för ”Service Above Self”.

Som ni säkert känner till är storleken av det belopp som delas ut till klubbarna helt avhängigt av penninggåvorna till Årliga Fonden tre år tidigare. Varje gåva gör nytta och det är den kollektivt insamlade summan inom Distriktet som återförs.

Den belöning den givande klubben får för en gåva till Årliga Fonden är utöver tillfredställelsen av att ha möjliggjort fortsättning för Rotarys hjälpverksamhet också att klubben kvalificerar sig för att District Grant som delfinansiering av ett eget framtida hjälpprojekt. Dessutom får klubben för varje 1000 USD man skänker till Årliga Fonden möjlighet att dela ut en Paul Harris Fellow-utmärkelse (PHF). Detta är en fin möjlighet att kunna hedra en klubbmedlem som gjort fina insatser för klubben.