Rotary Hjälper  

Rotary Hjälper är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Hela verksamheten granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:
HÄLSA, HUNGER, HUMANITET

Ge gåva!

För att underlätta när du vill ge din gåva har Rotary Hjälper
både Swish och 90-konto.

Rotary Hjälpers Swish-konto är:
123-9002373
Rotary Hjälpers 90-konton är: 
Bankgiro 900-2973 eller
PlusGiro 900 297-3