Rotary Doctors Sweden

Hälsovård, utbildning i hälsofrågor och tillgång till rent vatten ger friskare människor och förbättrade levnadsvillkor. Rotary Doctors skickar ut läkare och tandläkare för att utveckla hälsovård tillsammans med bybor på den Kenyanska landsbygden. Målsättningen är att befolkningen ska få rätt till god hälsa.

Syftet är att befolkningen, tillsammans med hälsomyndigheterna, efter några år ska kunna ta över ansvaret för hälso- och sjukvården i den egna byn.
Genom Rotary Doctors kan du som Rotarian stödja ett bra och effektivt hälsobistånd.
Rotaryklubbar och medlemmar får konkret feedback om hur medlen har använts och endast cirka 5 % går till administrationen.

Ge gåva!

Rotary Doctors Sweden är godkänd för Svensk Insamlingskontrolls 90-konto.

Rotary Doctors Swish-konto är:
123-288 83 52

Rotary Doctors 90-konton är: 
Bankgiro 900-4722  
PlusGiro  900 472-2