Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation för medlemmar mellan 18 och 30.
En Rotaract klubb knyts till en moderklubb inom Rotary, men fungerar i övrigt helt självständigt som en vanlig klubb inom Rotary.
Rotaract gör egna projekt, har egna möten och konferenser, samt besöker andra Rotaractklubbar i världen.

Om Rotaract
Rotaract startades 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” och ”action” och många medlemmar i Rotaract – Rotaractare – fortsätter sitt ideella engagemang i en Rotaryklubb när de blivit äldre.

Medlemmar i Rotaract
Medlemmar i Rotaract är unga män och kvinnor mellan 18 och 30 år. I Sverige är medelåldern ungefär 26 år. Rotaractare är både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen.

Möten
Varje Rotaractklubb träffas regelbundet och lyssnar till ett föredrag samt diskuterar aktiviteter och projekt.

Projekt
Rotaractklubbarna driver egna samhällsstödjande hjälpprojekt, både lokala och internationella. Vissa projekt är samarbeten mellan flera klubbar, och ibland i nära samarbete med Rotary och andra organisationer. Även projekt som syftar till att klubbens medlemmar ska utvecklats personligt och professionellt genomförs.

Konferenser
Medlemmar i Rotaract träffas regelbundet på både nationella och internationella konferenser. Detta är ett fantastiskt sätt att träffa nya vänner från hela världen och utbyta idéer och erfarenheter. Konferenserna utgör också en plattform för internationella samarbetsprojekt.

Tycker du att detta låter intressant?
Kontakta Rotaract för mer information om medlemskap.