RLI - Rotary leadership institute

Ett ledarskapsprogram där deltagarna lär sig mer om Rotary, utvecklar sitt ledarskap och skapar ett gott Rotaryledarskap.

rli i distrikt 2360

Under drygt ett års tid har vi i Distrikt 2360 utbildat vår första grupp i ledarskapsprogrammet RLI – Rotary Leadership Institute.

En möjlighet att lära mer om Rotary, utveckla sitt ledarskap och skapa ett gott Rotaryledarskap. Utbildningen är dialogbaserad och interaktiv med högt tempo där deltagarnas engagemang och professionella engagemang tas tillvara.

En investering för såväl klubben som den enskilde deltagaren som ska utveckla oss. Nu till våren kommer vi att starta en ny grupp för de klubbar som har Rotarianer som vill bidra till utveckling. Utbildningen omfattar tre dagar och leds av utbildade facilitatorer som hjälper gruppen mot samma mål.

Börja redan nu att inventera era klubbar på kandidater för att stärka och utveckla vårt Rotary.

kommande utbilning

 • Avslutning modul 3 den 25 september 2021.
 • Ny kurs startar den 13 november 2021.Anmälningar till kursen skickas till rli2360@rotary.se


RLI i distrikt 2360

I distrikt 2360 har vi valt att satsa på RLI -Rotary Leadership för att utveckla våra klubbar.

De klubbar som satsar på RLI får:

 • Ledare som utvecklar sin kunskap om både ledarskap och Rotary
 • Rotarianer som utvecklar sitt engagemang
 • Rotarianer i olika åldrar som ges möjligheter till nätverksutbyte inom Rotary
 • Rotarianer som gör skillnad i sin klubb

Vår filosofi är: 

“Att vara en skicklig ledare är inte en garanti för gott Rotaryledarskap. En ledare i Rotary behöver också ha god Rotarykunskap, ett perspektiv på Rotarys ursprung, var vi befinner oss nu och en vision för Rotarys framtid.”

Genomförandet:

RLI genomförs som en dialogbaserad och interaktiv utbildning med högt tempo och mycket aktivitet, där deltagarnas engagemang och professionella bakgrund tas tillvara. RLI är en investering i klubbens framtid och ett erbjudande för de Rotarianer, som vill bidra till klubbens utveckling.

Deltagarna får en ökad kunskap om Rotary och ledarskap i en ideell organisation, som kan tillämpas på alla nivåer i organisationen.

RLI bidrar till ett ökat engagemang och entusiasm för att utveckla Rotary.

Utbildningen omfattar tre dagar och leds av facilitatorer. En facilitator definieras som en person som hjälper en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen mot samma mål.

Facilitatorerna får utbildning för sitt uppdrag och är Rotarianer med erfarenhet av olika uppdrag inom Rotary och som har arbetat med utbildning professionellt eller har annan för uppdraget relevant bakgrund.

Certifikat tilldelas deltagarna efter genomgången ledarutbildning

mer om utbildningen

Modul 1 - en rotarian

Aktiviteterna ger perspektiv på dina Rotaryerfarenheter

 • Kunskap om ledarskap. Som rotarian är jag, per definition, ledare. På RLI utforskar vi ledarskapets karaktäristika, motivationstekniker och ledarstilar. Hur leder jag  bäst?
 • Rotary Foundation. Som rotarian gör jag skillnad, både lokalt och internationellt. På RLI går vi igenom Rotary Foundations ursprungliga mål och program. Ju mera kunskap desto bättre effekt!
 • Service och projekt. Som rotarian är jag en viktig byggsten i en världsomspännande organisation av professionella ledare som tillsammans vill betyda något för andra. På RLI belyser och utbyter vi goda erfarenheter. Jag initierar, driver samt höjer upp och främjar service!
 • Mitt Rotary. Som rotarian är jag en del av ett internationellt sällskap av likasinnade. På RLI lägger vi tid på att få perspektiv på Rotarys mål och struktur. Vad betyder det för mig?
 • Engagera medlemmarna. Som rotarian är jag aktiv i min klubb och i Rotary. På RLI lägger vi vikt på att utvidga användbara nätverk och dela med oss av inspirationen. Därför är jag med i Rotary!
 • Erik och Rotary i vardagen. Som rotarian agerar jag efter etiska riktlinjer – både som rotarian och i mitt dagliga värv. På RLI sätter vi ord på detta. Känn igen mig på mitt agerande!

modul 2 - klubben

Aktiviteterna fokuserar på att ge inspiration till ett aktivare klubbliv i din klubb.

 •  Team building. Tillsammans är vi starka. Jag kan leda och stärka min klubbs samarbete genom effektiva och motiverande insatser som tillsammans uppfyller vår målsättning.
 • Kommunikation i klubben. Övning ger färdighet. Jag kan leda och stärka kommunikationen både internt i klubben såväl som till vår externa publik. Förfina och använd din kunskap!
 • Effektiva ledarskapsstrategier. Som en del av min resa med Rotary kommer jag att målinriktat arbeta med de ledaruppgifter som matchar de personliga ledaregenskaper som jag kan bidra med.
 • Rotarys möjligheter. Utvidgningen av mitt Rotarynätverk öppnar för fördjupad utforskning av de många möjligheter som organisationen erbjuder för personlig, lokal och yrkesmässig inspiration och utveckling.
 • Målinriktad service. Presentation av nyckelbegreppen bakom Rotarys program. Hur kan jag och min klubb, med Rotary Foundations hjälp utveckla just den unika och anmärkningsvärt fina service som vi vill kunna bidraga med?
 • Ett attraktivt Rotary. Jag vill samarbeta med de bästa. Jag kan leda och stärka min klubbs position i vårt närområde och höja kvaliteten på Kunskap om ledarskap våra nya rotarianer. 


modul 3 - rotary nätverket

Aktiviteterna koncentreras kring image, internt, externt, lokalt och internationellt

 • Strategiplan och analys. Jag kan göra min klubb starkare genom att presentera väl övervägda strategier och analyser. Hur kan jag hjälpa till att göra förbättringar i min klubb som betyder något?
 • Image och PR. Som ett led i utvidgningen av mitt Rotarynätverk, upplever jag nya sätt att profilera och föra fram min klubb och Rotary både lokalt och internationellt.
 • Internationell service. Som ett led i utvecklingen av mitt internationella nätverk kan jag knyta Rotarykontakter över hela världen, hjälpa till att finna lösningar där det finns behov och därmed skapa hopp om fred.
 • Göra skillnad. Som ett bidrag till mitt Rotarynätverk, kan jag med utgångspunkt från mina erfarenheter med RLI, utmana andra Rotarianer till att söka mer information om Rotary och organisationens värderingar.
 • Bygga en starkare klubb. Jag är Rotarian både i och utanför klubben. Därmed kan jag tillföra yrkesmässiga och verksamhetsrelaterade erfarenheter till klubben och medlemmarna.
 • RLI-framtida möjligheter

facilatorer i d2360

Per Frykner - Samordnare

Trollhättan Rotaryklubb

Ulla Andreasson

Orust Rotaryklubb

Ulla-Britt Andreasson

Landvetter-Råda Rotaryklubb

Lena Alervall

Lerum Aspen Rotaryklubb

jerry brattåsen

Alingsås Nolhaga Rotaryklubb

björn-ola kronander

Borås Viskan Rotaryklubb.