Rotary Friendship exchange - rfe

Rotarys vänskapsutbyte är Rotarys internationella utbytesprogram för rotarianer och våra familjer

Rotary friendship exchange

The Rotary Friendship Exchange program gives Rotarians (including spouse or significant other) the opportunity to host and visit Rotarians around the world. In addition to experiencing other cultures and making lasting friendships, an exchange provides a strong foundation for carrying out other international activities and service projects. 
The primary goal of a Friendship Exchange is to build greater international understanding and goodwill. In addition, exchange participants can learn how their vocations are practiced in other parts of the world, observe new customs and cultures, and promote an appreciation of cultural diversity worldwide.

For more information please contact RFE Chair D2360, Anni Davidson
Contact information
Email anni.davidson@inge9sus.com
Cell phone +46 70-892 24 94

ROTARYS VÄNSKAPSUTBYTE

Rotarys vänskapsutbyte är Rotarys internationella utbytesprogram för rotarianer och våra familjer.
Vänskapsutbytet ger deltagarna möjlighet att få uppleva en annan kultur genom att bo hemma hos rotarianer i andra länder. Programmets syfte är att främja internationell förståelse och goodwill mellan Rotarianer genom personliga och gränsöverskridande kontakter.

OLIKA VÄNSKAPSUTBYTEN
Vänskapsutbyten inom Rotary syftar dessutom till att ge insikt i hur yrken utövas på olika platser i världen och hur det kan bidra till nya vanor och kulturer. Det finns fyra typer av vänskapsutbyten:

Individuella utbyten
Enskilda Rotarianer - eventuellt i sällskap av familjemedlemmar - tillbringar några dagar hemma hos en rotarian i utlandet, vanligtvis     fyra till sju dagar.

Grupputbyten 
Enskilda Rotarianer eller Rotarypar - vanligen åtta till tolv personer - besöker flera orter i ett värddistrikt i upp till en månad.

Yrkesutbyten
Värdrotarian och gästrotarian med samma yrke får en chans att se vad yrket innebär i ett annat land och därmed möjlighet att    utbyta erfarenheter och gemensamma intressen.

Volontärutbyten
Rotarianer ges möjlighet att delta som volontärer eller servicedeltagare i projekt eller aktiviteter som pågår hos en vänklubb.
Utbyten kan initieras av distriktet, en klubb eller av enskilda medlemmar så länge det kommuniceras till distriktets RFE kommitté.
Rotary International publicerar fyra gånger per år en lista med kontaktpersoner till klubbar över hela världen (senaste utgåvan hittar du i nyhetsspalten nedan). Distriktets klubbar kan också initiera utbyte genom att anmäla intresse direkt till Rotary Internationals programdivision som publicerar detta internationellt.
Det finns också en mycket väl genomarbetad handbok (Rotary Friendship Exchange Handbook) för utbyte inom Rotary som fungerar bra både som praktisk kom-ihåg-lista och likare för eventuella interkulturella svårigheter som kan uppstå.

PÅGÅENDE UTBYTEN

USA, Distrikt 5610, maj-juni 2020/augusti 2020
Brasilien, Distrikt 4580, september2019/juni2020.    
Brasilien, Distrikt 4770, februari 2020/augusti 2020.

Pga Coronarestriktionerna kommer respektive utbyte att slutföras under 2021

KOMMANDE UTBYTEN

Vi jobbar nu för fullt med att att etablera ett par utbyten Rotaryåret 2020-2021.
I pipeline ligger följande:
Argentina
Brasilien
Canada
Indien
USA
Säkra din plats genom att skicka in din intressanmälan via formuläret nedan: