Rotary Peace Center

ROTARY PEACE CENTER

Varje år delar Rotary Foundation ut upp till 50 stipendier för ett två-årigt masterprogram där kandidaterna studerar freds- och utvecklingsfrågor vid fem av de främsta universiteten i världen. Det kompletteras med upp till ytterligare 50 stipendiater vid ett sjätte universitet som erbjuder ett tre månader långt certifikatprogram för erfarna ledare inom samma område.  

Sedan 2011 är Freds- och konfliktforskningsavdelningen vid Uppsala universitet värd för ett Rotary International Peace Center. Studenter från hela världen kan ansöka om stipendierna för att genomföra det två-åriga programmet i fred och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Finansiering sker genom Rotary Peace Fellows och omfattar kostnader som avser undervisning skolavgifter, ett månatligt stipendium för bostad, stöd för sommarpraktik, konferens- och forskningsfinansiering (med viss begränsning) samt transporter mellan deltagarens hemland och Uppsala. Uppsala Rotary Peace Center och Rotary Peace Fellows väljer ut kandidaterna med syfte att dessa skall åstadkomma positiv inverkan på fred och konfliktlösning under sina framtida karriärer.

universitet

  • University of North Carolina - Duke Unviveristy (USA)
  • University of Queensland (Australia)
  • International Christian University (Japan)
  • Chulalongkorn Univerity (Thailand)
  • Uppsala University (Sweden)
  • Makarere Univerity (Uganda)
  • University of Bradford (UK)
Vid universiteten i Uganda och Thailand har man 3-månades kurser, vid övriga universitet är det en 2-årig master utbildning.

peace fellow ambassador, Distrikt 2360

Marijana Markotic

Marijana is a Bosnian-Herzegovinian Fellow whose work has been focused primarily on peace and development in the international development sector in the Western Balkans. Her most recent academic engagement focused her work on disaster resilience and disaster risk reduction.

Marijana has multiple years of experience working at the United Nations Development Programme and has worked as a lecturer and trainer for several local and regional non-governmental organizations. Her other professional interests are education and training – she is a great believer in knowledge management and knowledge sharing, and has been engaged as a lecturer for multiple regional programmes for the past decade.

Marijana holds a Bachelor's degree in International Relations and a Master's degree in Disaster resilience and disaster risk reduction in the Western Balkans. Her academic efforts and development, her career at the UNDP and her community work have been focused on peacebuilding and peace and conflict studies and practices. She is sponsored by Rotary District 1910.