Rotary Peace Center

ROTARY PEACE CENTER

Varje år delar Rotary Foundation ut upp till 50 stipendier för ett två-årigt masterprogram där kandidaterna studerar freds- och utvecklingsfrågor vid fem av de främsta universiteten i världen. Det kompletteras med upp till ytterligare 50 stipendiater vid ett sjätte universitet som erbjuder ett tre månader långt certifikatprogram för erfarna ledare inom samma område.  

Sedan 2011 är Freds- och konfliktforskningsavdelningen vid Uppsala universitet värd för ett Rotary International Peace Center. Studenter från hela världen kan ansöka om stipendierna för att genomföra det två-åriga programmet i fred och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Finansiering sker genom Rotary Peace Fellows och omfattar kostnader som avser undervisning skolavgifter, ett månatligt stipendium för bostad, stöd för sommarpraktik, konferens- och forskningsfinansiering (med viss begränsning) samt transporter mellan deltagarens hemland och Uppsala.

Uppsala Rotary Peace Center och Rotary Peace Fellows väljer ut kandidaterna med syfte att dessa skall åstadkomma positiv inverkan på fred och konfliktlösning under sina framtida karriärer.
De övriga fem Rotary Peace Center finns vid Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA,  International Christian University, Tokyo, Japan, University of Bradford, Bradford, England, University of Queensland, Brisbane, Australia samt för certifikatprogrammet Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand