Mödra- och barnavård

Rotary utökar tillgången till kvalitetsvård, så att mödrar och barn överallt kan ha samma möjligheter för en hälsosam framtid. Uppskattningsvis 5,9 miljoner barn under fem år dör varje år på grund av undernäring, otillräcklig hälsovård och dålig sanitet – som alla kan förhindras.
Vi tillhandahåller utbildning, immuniseringar, födelse-kits och mobila hälsokliniker. Kvinnor lär sig hur man kan förhindra överföring av t.ex. HIV från mor till barn, hur man ammar och hur man skyddar sig själva och deras barn från sjukdomar.

Rotary Doctors Sweden
Sedan starten 1988 arbetar Rotarys Doctors med att förbättra tillgången och kvalitén på hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan. Barn- och mödravård är en viktig del av denna verksamhet, att barn blir vaccinerade och att gravida får mödravård är förebyggande insatser som gör inverkan långt in i framtiden.