Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet

Mer än 775 miljoner människor över 15 år är analfabeter. Det är 17 procent av världens vuxna befolkning.
Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att stödja grundläggande utbildning och läskunnighet, minska könsskillnaderna i utbildning och öka kunskaperna som vuxen. Vi stöder utbildning för alla barn och läskunnighet för barn och vuxna.
Vi vidtar åtgärder för att ge pedagoger möjlighet att inspirera lärande i alla åldrar.

Rotarymedlemmar bekämpar analfabetism hos vuxna genom att arbeta med lokala lärare för att erbjuda utbildningar.