Rotary Foundation

Information & Blanketter

Information

 

verksamhetsberättelser

 

Stipendier

Rotary har begränsade möjligheter att ge stipendier, men det finns undantag, Nedan finner du ett sammanfattande dokument som kortfattat beskriver dessa.

 

Projektkatalog

Nedan ser du korta sammanfattningar av de projekt distriktets klubbar bedrivit under respektive år och där Rotary Foundation varit med och finansierat. För detaljerad information hänvisas till respektive klubb och dess projektansvarige.

Blanketter

Nedan finns den blankett som klubben använder när man söker distriktsbidrag från Rotary Foundation. Ansökan sker på hösten och skall vara inskickad senast 30 november. Resultatet av beviljade projekt skall rapporteras per halvår i en slut- eller delrapport (vilket som är tillämpligt) och blankett för dessa rapporter återfinns här.

Samförståndsavtal som tecknas mellan klubb och distrikt är en försäkran om att man tillämpar Rotarys regelverk gör hantering av bidragsmedel, men också har ordning och reda. Avtalskonceptet nedan skrivs under och skickas in till distriktets Rotary Foundationkommitté.

 

Utbildningsmaterial

Varje år ordnar distriktet utbildningsdagar för att informera om Rotary Foundation, dess verksamhet och vilken nytta de ger klubbarna. Samtidigt presenteras Kvalificering. Nedan återfinner du de presentationer som användes vid senaste utbildningsdagarna.