Främja miljön

Rotary delar ett intresse av att skydda vårt gemensamma arv - miljön 

Rotary Foundation kommer att göra det möjligt för våra medlemmar och partner i samhället att vidta åtgärder på följande sätt:

  • Skydda och återställa mark-, kust-, havs- och sötvattensresurser
  • Förbättra samhällens kapacitet att stödja förvaltning och bevarande av naturresurser
  • Stödja hållbart jordbruk, fiske och vattenbruk
  • Att ta itu med orsaken till klimatförändringar genom att minska utsläppen av växthusgaser
  • Stärka ekosystem och samhällen som påverkas av klimatförändringar
  • Stödja utbildningsinitiativ som främjar beteende som skyddar miljön
  • Förespråkar hållbar konsumtion för att bygga en ekonomi som använder resurser mer effektivt
  • Att ta itu med miljöfrågor och folkhälsoproblem