distriktskonferens, 24 oktober 


årsmöte, 25 oktober

Årsmötet för Rotary distrikt 2360 äger rum söndagen den 25 oktober på Hällsnäs Konferens & Hotell, Långenäsvägen 150, Mölnlycke

Kallelse och fullständiga handlingar kommer att finnas på distriktets hemsida senast en månad innan mötet.

Inbjudan till årsmötet skickas till alla distriktets medlemmar vid samma tid.

Klubbarna har rätt att lämna motioner till årsmötet och de ska vara Guvernören tillhanda senast 2 månader innan årsmötet.

Motioner skickas med e-post till distrikt.2360@rotary.se