utbildning i digitala möten, 18 och 19 augusti

Under våren har flera klubbar kommit igång med sina digitala möten. För att få fler klubbar att ta steget genomför vi nu till att börja med två utbildningstillfällen för mötesverktyget Zoom. Beroende på efterfrågan och behov, kommer vi att se över om det behövs fler tillfällen.

Tanken med utbildningstillfällena är att gå igenom grunderna med Zoom, dela med oss av goda erfarenheter och lyssna till om det finns mer behov. Där vi hoppas att kunan ge vägledning till att fler klubbar kommer igång med digitala möten. För att vi ska bli så effektiva som möjligt har vi satt en begränsning på 20 st deltagare per tillfälle och max 2 st per klubb. En god idé är att President samt annan i klubben med IT-intresse deltar till att börja med.
 
-       Tisdagen den 18 augusti kl. 18:00 – 19:30
-       Onsdagen den 19 augusti kl. 18:00 – 19:30

 
Anmäl er senast 9 augusti på https://forms.gle/5XgK7hJ5YhsacKmb7  
dagarna därefter kommer inbjudan med instruktioner att skickas ut.


distriktsgolf, 2 september

Ale GK, Alfhems Kungsgård, Alvhem

Samling kl 9 med kaffe och dagens information. Shotgun start 10:00, lunch serveras efter avslutad tävling ca kl 14.30 med kaffe och prisutdelning. Avslut ca kl 16.00

Deltagaravgift 500 kr inkluderar startavgift, greenfee, fika och lunch.

  • Spelform slaggolf, Dam och Herr-klass
  • Lagtävling, här räknas de tre bästas nettoresultat från varje Rotaryklubb.

Anmälan senast 3 aug (avanmälan senast 25 aug).
Betala till Ale RK, BG 5774-6539 (namn, klubb, och golf-ID)


distriktskonferens, 24 oktober 


årsmöte, 25 oktober

Årsmötet för Rotary distrikt 2360 äger rum söndagen den 25 oktober på Hällsnäs Konferens & Hotell, Långenäsvägen 150, Mölnlycke

Kallelse och fullständiga handlingar kommer att finnas på distriktets hemsida senast en månad innan mötet.

Inbjudan till årsmötet skickas till alla distriktets medlemmar vid samma tid.

Klubbarna har rätt att lämna motioner till årsmötet och de ska vara Guvernören tillhanda senast 2 månader innan årsmötet.

Motioner skickas med e-post till distrikt.2360@rotary.se