Årshjulet

Ett hjälpmedel för att underlätta styrelsearbetet i våra klubbar

JULI - Start of a new Rotary officers year of service

Öppna ett konto på MyRotary för att kunna ta del av all information från Rotary International. Viktigt att du använder samma  e-postadress som finns registrerad i ClubAdmin.
Fundera på vad klubben ska sätta för mål under året, My Rotary > Sign in > Manage > Rotary Club Central > Goal Center
Kontrollera att du kommer in på Club Admin. Kontrollera att funktionärer är inlagda och aktuella kontaktuppgifter finns.
Kontrollera även att hemsidan ser ok ut och att de första programmenför hösten är inlagda, finns inget program så lägg ändå in möten med info "Program kommer".  Handbok för ClubAdmin hittar du här.
Se till att klubbens e-post går till rätt personer, tex President och Sekreterare. Om klubben har e-post, klubbnamn@rotary.se, så finns handbok hur du hanterar den på distriktets hemsida under support. Handbok e-post
Om du behöver ett nytt lösenord till klubbens e-post, så sköts detta av Rotary (inte av one.com!). Skriv till epost@rotary.se och be om ett nytt lösenord.
Faktura på medlemsavgifter från Rotary International skickas ut, stäm av med Skattmästaren att den betalas.
Medlemsavgiften till RI faktureras varje halvår. Betala fakturan samma kalendermånad som den är utställd så inget underskott/överskott uppstår då RI justerar sin växelkurs varje månad.
Avgift 2020-2021: $69/år,
Avgift 2021-2022: $70/år
Avgift 2022-2023: $71/år
+ $1/år för lagrådet som faktureras i juli varje år


AUGUSTI - Membership and New Club Development Month

Faktura från distriktet skickas ut, stäm av med skattmästaren att den betalas. Faktureras en gång/år
Avgiften för 2020-2021 är 299 kr/medlem som fördelas enligt nedan:
Distriktsavgift: 80 kr/medlem
Distriktskonferens: 40 kr/medlem
Rotary Norden: 84 kr/medlem
Rotarys ungdomsutbyte: 55 kr/medlem
SRS: 40 kr/medlem


SEPTEMBER - Basic Education and Literacy Month

Gå igenom RI-presidentens mål, ”Rotary Citation”. (Rotary Citation 2020-2021)
Rotarys hedersomnämnande uppmärksammar Rotaryklubbar som stödjer våra strategiska prioriteringar genom att genomföra vissa aktiviteter.
Klubbarna kommer att ha hela Rotaryåret på sig att uppnå målen med hedersomnämnandet.
Registrera klubbens mål och projekt i Rotary Club Central, www.rotary.org 
Guider hur du fyller i målen: (finns på distriktets hemsida under support)

OKTOBER - Economic and Community Development Month

24 Oktober, Internationella Poliodagen
Förbered för Årsmöte och rekrytera till kommande styrelse. Här skiljer sig klubbarna åt så kontrollera med klubbens stadgar vad som gäller för er klubb.
(Distriktet har sitt årsmöte senast november)
Dokument som ska vara medlemmarna tillhanda innan årsmötet: (Normal 4 v innan men kontrollera med klubbens stadgar)
- Verksamhetsberättelse
- Resultaträkning
- Revisionsrapport
- Valberedningens förslag till kommande styrelse


NOVEMBER - The Rotary Foundation Month

Betala in klubbens bidrag till Rotary Foundation,
Ange vilket program bidraget ska gå till: Annual eller Polio Plus
Båda fonderna ger PHF-poäng men det är endast Annual (Årliga programfonden) som kvalificerar oss för att söka bidrag till våra projekt (Distrikt Grant). 

Hur man söker bidrag hittar du här >>>

Alla bidrag som kommer in till Årliga fonden går vidare till distriktens projekt så även om er klubb inte kommer att söka bidrag under kommande år så har ni bidragit till att hjälpa en annan klubbs projekt att utvecklas.
PHF-poängen kan ni använda till att t.ex premiera någon som gjort något gott för klubben. Mer information om PHF finns under support

Betalningsinstruktioner till Rotary Foundation - TRF
Mottagare Rotary International
Bankgiro 5842-8624
- Ange klubbnamn och klubbnummer:
- Ange vilket program bidraget ska gå till Annual eller Polio Plus
Alla fonder ger PHF-poäng men det är endast Annual (Årliga fonden) som kvalificerar klubben för att söka bidrag till projekt (District Grant)
Rotarys aktuella dollarkurs (ändras månadsvis) hämtas på
www.rotary.org/en/exchange-rates
Betalas i SEK


DECEMBER - Disease Prevention and Treatment Month

Funktionärer för kommande Rotaryår ska vara inrapporterade i Club Admin senast 31 december.
Se över medlemsregistret i Club Admin så alla medlemmars kontaktuppgifter är korrekta.
Halvårsuppföljning av klubbens mål (Rotary Club Central)


JANUARI - Vocational Service Month

Faktura på medlemsavgifter från Rotary International skickas ut, stäm av med Skattmästaren att den betalas.
Medlemsavgiften till RI faktureras varje halvår. Betala fakturan samma kalendermånad som den är utställd så inget underskott/överskott uppstår då RI justerar sin växelkurs varje månad.


FEBRUARI - Peace and Conflict Prevention/Resolution Month

23 februari - Rotarys Årsdag
Uppmärksamma gärna Paul Harris och Rotariana i samband med denna dag.


MARS - Water and Sanitation Month

PETS - President Elect Training Seminar. Utbildning för klubbens funktionärer. Obligatorisk för inkommande presidenter.


APRIL - Maternal and Child Health Month

Inkommande president bör förbereda kommande år genom att sätta upp sina mål.
Tillsammans med kommande funktionärer fördela arbetet i styrelsen och kommittér.
Ta del av Procedurhandboken och Presidenthandboken.


MAJ - Youth Service Month

Förbered överlämning till nästa års styrelse


JUNI - Rotary Fellowships Month

Uppföljning av klubbens mål i Rotary Club Central.
Se över medlemsregistret så det stämmer inför kommande fakturering från Rotary International.