distriktets filmer

.

September - Utbildning

 

november - yrkesnätverk

januari - Rotary Fellowships

Oktober - End Polio Now 

 

December - Rotary Foundation julspecial

fEBRUARI - gRATTIS PÅ 116-ÅRSDAGEN ÖNSKAR d2360