distriktets filmer 2020-2021

Maj - Bli medlem i rotary

MARS - Rotary Ungdom

januari - Rotary Fellowships

november - yrkesnätverk

September - Utbildning

 

juni - summering av guvernörsåret 2020-2021

APRIL - Världens största forum för kunskapsutbyte

fEBRUARI - gRATTIS PÅ 116-ÅRSDAGEN ÖNSKAR d2360

December - Rotary Foundation julspecial

Oktober - End Polio Now