Nätverket

Rotary är ett stort nätverk som finns nästan över hela världen. Hur använder vi kompetenserna som finns? Hur hittar vi varandra?

Hur gör vi rotary till ett mer attraktivt nätverk?

Under senaste mötet kom följande förslag fram:

 1. Ha huvudmöte med föredragningar varannan vecka och mer planerings, diskussionsmöten varannan. Fysiskt, digitalt och hybrid för medlemmars och föredragshållares valmöjlighet.    
 2. Få bort stämpel av ”Gubbvälde”.
 3. Egoföredrag av existerande medlemmar med jämna mellanrum för nya och gamla medlemmar.
 4. Få in nya yrkeskategorier. Vilka saknas? Medlemmar i Seniorpolen kunde var en kategori att uppsöka.
 5. Visa affärsnytta för medlemmarna. Tex göra hemsida – klubbinterna erbjudanden och tjänster. Vad kan jag erbjuda som tjänst? Var och en framför vad man skulle kunna behöva hjälp med.
 6. Bjuda med invandrare för integrering. Många har intressanta yrken i bagaget som inte utnyttjas av Sverige. Känner vi till ngn invandrare som kan vara med? Kontakta SFI, presentera Rotary, integrera. Kanske någon känner till Rotary från sitt hemland?
 7. Samarbeta med närliggande klubbar. Delta på dessas föredrag. Lägga ut schema för kommande presentationer för andra klubbar att logga in på och se fram emot.
 8. Hur gör andra klubbar. Anamma det som är bra. Info från ”Entusiastarbetet”.
 9. Inte bara programansvarig skall föreslå föredragshållare. Förslag bör även komma från medlemmar…
 10. Låta gäster på klubbmöten kort presentera sig själva. Nu sitter de bara och lyssnar utan att ngn vet mer än vad de heter.
 11. Kontakta kommunen. Medverka i Företagscentrum. Hur stötta existerande företagare och nya företagare.  Medverka i Nyföretagarcentrum. Vara rådgivare mm.
 12. Ungt företagande / skolor / Rotary med och presenterar olika yrken. Vara rådgivare och ögonöppnare för ungdomar som står inför yrkesval.
 13. Fest 2ggr/år. Bjuda med gäst. Försommarfest samt Julfest.
 14. Ha ett brett varierat program. Göra oss intressanta.
 15. Ha olika teman olika tidsepoker tex: Textil, Skulptur, öl/Vin, Teknik, Sång/ musik….
 16. Åmål som ex har 2 klubbar – en klubb har Frukostmöten, en har Lunchmöten. Medlemmar kan välja vilken som passar bäst. Borås som ex har 70 medlemmar och 40 brukar närvara på möten kontinuerligt.
 17. Anordna skräpplockningsdag som avslutas med korvgrillning.
 18. Varje medlem tar med 2 gäster under året.
grupp 1

grupp 2