medlemsrekrytering

Rotary är ett attraktivt nätverk framför alla andra nätverk. Hur attrahera nya medlemmar? Yrkesverksamma?

medlemsrekrytering

I grupperna pågår ett arbete med att ta fram en sammanställning över idéer kring medlemsrekrytering. Ambitionen är att kunna delge andra klubbar våra tankar kring detta.  

Det kan handla om att rekrytera in föredragshållare men även att skapa specifika event.
Mer information kommer. 

grupp 1

Kontaktperson:
Lena Ohlén, Kungälv-Marstrand RK, lena.ohlen@hotmail.com

Övriga medlemmar
Björn Jacobson, Borås-Östra RK, jacobson.a@telia.com
Magnus Bengtsson, Borås-Östra RK, magnus.bengtsson@hb.se
Agneta Jögård, Varberg RK, agneta.jogard@icloud.com
Ann Larsson, Vänersborg-Aurora RK, adj.ann.larsson@telia.com


Handlingsplan vid medlemsrekrytering

Nätverksrekrytering
Marknadsföring av Rotary i samband med andra nätverk, som till exempel företagsnätverk. Studiebesök Studiebesök på företag, att visa närvaro i grupp för att mer proaktivt träffa framtida medlemmar och samtidigt få en ökad möjlighet att visa de positiva saker som ett medlemskap i Rotary innebär

Föredragshållare 

Intressanta föredragshållare, en väg att rekrytera nya medlemmar. Här kan man se det ur två aspekter - dels att intressera aktuell föredragshållare för att bli medlem, men också att bjuda in potentiella medlemmar att lyssna på intressanta föredragshållare. Kom ihåg att ge föredragshållarna informationmaterial om Rotary efter föredraget. 

Gäster till Rotarylunch 

Samla flera gäster för en lunch där Rotarys medlemmar berättar om vad det innebär att vara medlem. 

Mentorskap 

Hitta gemensamma mindre projekt som leder till fördjupad kontakt inom Rotary. Projekten kan vara en form av alternativ till ett Egoföredrag där medlemmar istället tar upp exempel på goda erfarenheter från sitt yrkesliv som lett till att saker blivit bättre. Vi kan behöva påminna varandra om våra egna resurser. Den som föreslår en person att bli medlem kan ockå bli mentor för aktuell person. 

Nationellt nätverk 

Ett ökat utbyte mellan klubbar kring mentorskap kan leda till att fler stannar kvar i klubben genom att man får fler perspektiv på fördelar med Rotary. 

Ny i stan 

Fånga upp nya personer via olika kanaler. 

Tidigare medlemmar 

Sök upp tidigare medlemmar. Förutsättningar kan ha förändrats för personen och ett medlemskap kan vara aktuellt igen.

Grupp 2

Kontaktperson:
Ingela Rasmussen, Kungälv Rotaryklubb, i.rasmussen@telia.com

Övriga medlemmar
Thomas Olsson, Göteborg-Örgryte RK, thomas.l.olsson@Toolresult.se
Claes Hedlund, Munkedal RK, claes.skulestad@gmail.com
Karl.Anders Andersson, Munkedal RK, kalle5409@gmail.com
Kenneth Olsson, Ale RK, kenneth.olsson@aleel.se
Jörgen Johansson, Åmål RK, Jorgen.Johansson@amal.se

REKRYTERINGSTIPS

 • Starta en speciell arbetsgrupp i klubbarna som arbetar med denna fråga - Sätt tydliga, enkla och mätbara mål.
 • Samarbeta med Rotaract för att "fånga upp" dem som är >30 år och redan vana vid nätverket.
 • Börja med rekrytering av medlemmar som är yngre än snittet i klubben - inte så långt ifrån övriga medlemmar i ålder. I nästa fas arbeta neråt i ålder. Viktigt att de nya medlemmarna känner en tillhörighet i gruppen.
 • Bjuda in våra föredragshållare som gäster senare och på så vis få dem intresserade av vår verksamhet.
 • Varje medlem tar med 2 gäster under året - Presidenten har ansvar att det blir ett bra möte när vi har gäster.
 • Rekryteringsträff - Bjud in potentiella medlemmar och bjud på frukost/lunch/middag. Ha en bra föredragshållare. Berätta Vad ger Rotary? - gemnskap, AW, trevliga aktiviteter mm.
 • Nå dem som kommer till orten för att arbeta.
 • Samarbete med klubbar i närområdet - Dag/Tid som passar bättre.
 • Vilka yrkesgrupper saknar vi - Var hittar vi dem i vår kommun?
 • Riktade utskick till personer inom yrkesområden vi inte har i vår klubb.
 • Finns den lilla foldern med kort information om Rotary?