gemenskap / kamratskap

INTERNATIONELLA MERVÄRDEN

Informera klubbens medlemmar och inbjud/uppmuntra till att ta del av de möjligheter som erbjuds.

 • Minst ett klubbmöte per år som handlar om internationella utbyten och kontakter tex RFE, Fellowships, Convention, Ungdomsutbyte
 • Delta gärna på Rotary Fellowships tillsammans med Rotarianer med liknande intressen


DISTRIKT 2360

Ta del av mervärden i distriktet

 • Delta i Distriktets olika aktiviteter som tex ”Friendship-möten” där hela distriktet inbjuds att delta via (ZOOM)-länk, Distriktskonferens, samarbeten mellan klubbarna på orten och i distriktet.


Program

Aktuella och engagerande programpunkter

 • Komplettera med Zoom möte även framöver, som en del i att nå alla och för att på distans även kunna få med intressanta föredragshållare som inte har möjlighet att besöka klubben. Lägg gärna en mailadress på klubbens hemsida som intresserade kan använda för att få länken till digitala möten. Det kan vara ett bra komplement till fysiskt besök i annan klubb.
 • Bjud in till klubbråd då och då för att fånga upp idéer.
 • Skapa gärna utomhusaktiviteter, gökotta, utflykter, studiebesök, vinprovning, ostprovning, after work, torsdags ärtor, promenader/vandringar, golf, boule, kräftskiva, räkbåt, resor och teaterbesök.
 • Använd ”flygande reportrar” som gör besök på olika platser/företag eller hemma hos en medlem (sänd över ZOOM).
 • Miniego av äldre medlemmar.
 • Bjud in GÄSTER till alla möten.


Projekt /Kommittéarbete

Alla i klubben bör vara engagerade. Strävan mot gemensamma mål, samarbete, delaktighet

 • Alla bör på något sätt vara engagerade i klubbens projekt, kommittéer och aktiviteter. Samla in pengar till projekt genom lotteri/månadslotteri, auktioner, med mera.
 • Arbeta med eget projekt och/eller ihop med annan klubb. Samarbeta med någon skola om stipendier/premier eller sponsring i någon form.
 • Starta eller delta i något utlandsprojekt, gärna ihop med annan Rotaryklubb och stötta Rotary Foundation.
 • Engagemang i projektet Yrkesmentorer.
 • Ha gärna ett vänortsutbyte.
 • Se även under punkten ”Internationella mervärden”.


Medlemmar

Lär känna dina klubbkamrater

 • Varje medlem bör ha en aktiv fadder i klubben som - vid sidan av president och styrelse - informerar om Rotary, kontaktar vid sjukdom och/eller längre frånvaro. Uppmärksamma födelsedagar, andra händelser och håll kontakt via sociala medier.
 • Erfarenhetsutbyte där tidigare presidenter, skattmästare, sekreterare och klubbmästare berättar om sina erfarenheter och vad det innebär att ha en roll i styrelsen.
 • Involvera så många som möjligt i styrelsearbetet och i olika kommittéer/projekt för en ökad delaktighet.
 • Tillför ALLTID positiv energi.
 • Skapa en enkel ”fotomatrikel” med bild, kort information och kontaktuppgifter och gör tillgänglig efter inloggning på club admin, så att nya –(och gamla) medlemmar lättare lär känna klubbens medlemmar.
 • Håll hemsidan aktuell med historik, funktionärer, presidentens sida, med mera.


Sociala aktiviteter

 • Aktiviteter för hela familjen, arbeta för att hålla kontakt med ALLA.
 • Skapa en gemensam värdegrund för klubben som finns tillgänglig för alla = Enas om klubbspecifika kärnvärden och sätt att agera som kompletterar Rotarys Procedurhandbok, klubbens stadgar och 4-fråge-provet.
 • Se även under punkten ”Program”


samarbeten

 • Samarbeta med klubbar i närheten, i distriktet, nationellt och internationellt vad gäller projekt och sociala aktiviteter.
 • Se även under ”Internationella projekt”, ”Distrikt 2360” och ”Projekt/Kommittéarbete”