Gemenskap - Kamratskap

Kamratskap - vad betyder det för mig att vara en del av Rotary?

Grupp 1

Gemenskap / Kamratskap – grundläggande och värdeskapande för samarbete, trevnad och kontakt i Rotaryklubben.

En liten grupp, bestående av medlemmar från olika klubbar i Diskrikt 2360, har träffats ett antal gånger via ZOOM för att prata kring ämnet gemenskap/kamratskap.

Nedan delar vi med oss av ett antal aktiviteter i punktform, som vi tycker har haft en speciellt positiv inverkan på våra klubbar genom åren.

Vi har försökt hålla punkterna så korta som möjligt. Mer information finns under ”läs mer” efter respektive punkt.

Du är mer än välkommen att ta kontakt – om du har frågor/synpunkter, eller vill komplettera vår lista med fler punkter – antingen direkt med någon i gruppen, eller via klickbar mail nedan. Mailen hamnar hos gruppens kontaktperson Tina Nylander

Gruppen består av: 

 • Maritha Ackerman - Vänersborg-Aurora RK
 • Lilian Berndtsson - Landvetter-Råda RK
 • Glenn Håkansson - Mölndal RK
 • Jaana Kollberg - Lerum-Aspen RK
 • Bengt Leek - Varberg-Bocksten RK
 • Conny Leinstedt - Lerum RK
 • Erik Lindh - Uddevalla-Skansen RK
 • Tina Nylander - Varberg-Bocksten RK

Grupp 2

Gemensamt för alla klubbar är att det skall vara roligt att komma på klubbens möten och att alla upplever en social gemenskap!


 • Engagera/kontakta inaktiva medlemmar. Skapa ”fadderlista”.
 • Aktivera så många som möjligt i klubbens olika kommittéer. Underlättar tillsättandet av nyckelpositioner.
 • Focus på social gemenskap. Nya bordsgrannar vid klubbträffarna. Undvika ”kotterier”
 • Sträva efter hög standard på föredrag och studiebesök.
 • Varje medlem skall bjuda in minst en gäst vid per år.
 • Söka samverkan med andra klubbar; kan vara lokalt, nationellt eller internationellt
 • Bjud in andra klubbar till klubbmöten; kan vara både digitala och fysiska möten.
 • Satsa på alternativa aktiviteter; digitala vinprovningar, bjud in en hemlig gäst (pris till den som identifierar personen), digitala lotterier.
 • Se över klubbens mötesformer; efter pandemin ”hybridmöten

Gruppen består av:
 • Sten-Åke Lyngstam, Ljungskile RK
 • Angela Liljenberg, Lerum Aspen RK
 • Birgitta L Öfverholm, Göteborg Kronhuset RK
 • Maria Metsola, Varberg Getakärr RK
 • Kjell-Åke Eriksson, Orust RK
 • Stefan Krook. Göteborg Marieholm RK

 • Internationella mervärden – informera klubbens medlemmar och inbjud/uppmuntra till att ta del av de möjligheter som erbjuds. Läs mer ...
 • Distrikt 2360 – ta del av mervärden i distriktet. Läs mer ...
 • Program – aktuella och engagerande programpunkter. Läs mer ... 
 • Projekt /Kommittéarbete – alla i klubben bör vara engagerade. Strävan mot gemensamma mål, samarbete, delaktighet. Läs mer ...
 • Medlemmar – lär känna dina klubbkamrater. Läs mer ...
 • Sociala aktiviteter. Läs mer ...
 • Samarbeten. Läs mer ...