projekt

Internationella/lokala med fokus på barn och unga

yrkespresentationer 

I klasser som läser SFI/svenska som andraspråk. Rotarymedlemmar berättar om sina yrken för att vuxenelever från andra länder ska få en uppfattning om svenskt arbetsliv. 

Vill du hålla ett yrkesföredrag på c a 40 minuter kontakta: britt.nedestam@telia.com

 

HBE – Hopp för barn i Etiopien

Partille RK engagerar sig i ett projekt för barn och unga vuxna i Etiopien. De närmaste tre åren kommer vi ha fokus på att bidra till att två unga kvinnor kan börja sina nya liv långt borta från gatan genom att ge dem tak över huvudet, mat och en yrkesutbildning. Vi välkomnar fler Rotarianer att delta och tillsammans kan vi hjälpa fler! Kontakta gärna lars.hjort55@gmail.com.


PAREX=Parents Exchange

Rotarymedlemmar som bor långt från sina föräldrar kan byta besök med någon annan medlem som själv behöver hjälp med föräldrakontakt. Föräldrabyte i Rotaryregi borgar för ärliga besökare. Det här projektet kräver engagemang utanför vårt eget distrikt. Är du intresserad kontakta britt.nedestam@telia.com


utomhusbio

Varje sommar bjuds på utomhusbio i Azaleadalen i Slottsskogen, men det kan väl behövas på fler ställen? En idé att pröva för att tjäna pengar till klubbens olika projekt. Är du intresserad kontakta britt.nedestam@telia.com

 

långedragsdagen

Rotary Långedrag tillsammans med GKSS genomför Nationaldagen den 6 juni under parollen Långedragsdagen. Ett arrangemang för hela familjen med en massa aktiviteter. Vi behöver fler Rotarianer som har möjlighet att ställa upp som funktionär.

Anmäl ditt intresse  till Lars-Åke Eriksson, Tel 070-545 94 75 eller mail: larsake.e.eriksson@gmail.com

hjälp till petrinja - kroatien

Med initiativ från RC NEWBORN Prishtina och Ping Pong klubben i Prishtina hålls en turnering för att hjälpa våra Kroatiska vänner efter jordbävningen i Kroatien. Evenemangen stöds även av andra rotaryklubbar i Kosovo.

Citat RC Newborn, Prishtina:

”Rexhep Ademaj från Göteborg Säve RC, distrikt 2360, i Sverige blev inbjuden och deltog i evenemanget (virtuell pingpong spel) för att stödja initiativen och med detta fick evenemangen en annan dimension – den internationella”.

Alla donation kommer att samlas in på konto för RC ordförandeskapet i Kosovo och kommer att skickas till till RC fonden för Kroatiska klubbar.

Kontaktperson Rotaryklubbar Kosovo – Arijeta Pajaziti

Kontaktperson Rotaryklybbar i Kroatien – Marian Bulat

Kontaktperson Rotary Sverige – Rexhep Ademaj, rexademaj@live.com