Nu vill vi få möjligheten att visa upp klubbarnas projekt

Det här blir en portal för att visa upp vad vi kan, hur vi gör och vad ett eventuellt slutresultat blir
En sida som vi alla kan hänvisa till om vi vill visa vad Rotary kan och gör!
 

Lokalt eller internationellt, stort eller litet, det viktiga är att visa vad vi kan och gör.
Men kanske också att ge andra klubbar lite nya idéer om vad man faktiskt kan göra.
Projekt gör inte bara gott för andra, de visar också att Rotary finns och de ger ett fint kitt bland medlemmarna i klubben!
 
Så välkomna med beskrivningar av era projekt och gärna lite fina bilder!

Ruby Cup in LungaLunga -

Ett projekt som främjar jämställdhet, hälsa utbildning och miljö.
Lerum Aspen RK driver projektet ’Ruby Cup in LungaLunga’ där vi skänker ett HSQ-kit (Health Safety Quality) innehållande menstruationskopp, kokkärl och steriliseringstabletter tillsammans med utbildning i vikten av hygien och samtal med de unga kvinnorna om vad som händer i kroppen när de går in i puberteten. Projektet gör att flickorna kan klara sin vardag på ett friare sätt och göra det möjligt för dem att gå i skolan och få samma utbildning som pojkarna. Vi samarbetar med kvinnocentret Nikumbuke och Ruby Cup.
Läs mer >>

Segling På Lika Villkor

- Ett fritidsprojekt för ungdomar med funktionsvariation
Lerum Aspen RK arrangerar varje år ett seglingsläger som riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år med funktionsvariation.
15-20 ungdomar med funktionsvariation ges möjlighet att uppleva glädjen med segling.
30-40 ungdomar får möjlighet att ideellt bidra med sin tid och kunskap samt utöva praktiskt ledarskap.
Medlemmar hos arrangörsföreningarna och samarbetsparter får möjlighet att bidra med tid och engagemang i ett tydligt och meningsfullt projekt på hemmaplan.
Läs mer >>