rotary sverige

club admin

I Club Admin hittar ni medlemsregister, e-postlistor, dokument, närvarorapportering, sök medlemmar i hela Sverige mm


rotary international

my rotary

På Rotary.org hittar ni informationsmaterial, guidelines, logo, utbildningsmaterial mm