kommitteér i Distrikt 2630

I distriktet finns ett antal kommittéer där engagerade medlemmar kan göra skillnad.

KommittéeR

  • Nomineringskommittén
  • TRF kommittén
  • Finanskommittén
  • Kommittén för Info/PR
  • Kommittén för Ungdomsutbyte
  • Medlemskommittén
  • Stadgekommittén
  • Hållbarhetskommittén