Det är i Klubbarna distriktets verksamhet sker

Det lokala engagemanget är en av de saker som gör det så spännande att vara med Rotary. På den här sidan lyfter vi upp projekt som görs av distriktets klubbar, lokalt eller internationellt, stort eller litet, det viktiga är att visa vad vi kan och gör.

Så välkomna med beskrivningar av era projekt och gärna lite fina bilder!
Skicka ditt material till web@rotary2360.se

Text och foton: Ulla Andreasson

42 000 kronor till ShelterBox från Orust rotaryklubb 2021

En Shelterbox innehåller katastrofutrustning avsedd för en familj som drabbats av total förödelse på grund av en naturkatastrof eller krigshandlingar.
”Öppet Varv” arrangeras i augusti varje år av Hallberg-Rassy Varvs AB i Ellös på Orust. Detta är Skandinaviens största segelbåtsmässa som besöks av tusentals båtentusiaster från hela Sverige och från utlandet. 


I likhet med 2018 och 2019 fick Orust Rotaryklubb även 2021 disponera en monteryta som gjorde det möjligt att visa upp innehållet i en komplett Shelterbox inklusive ett familjetält som också ingår i katastrofutrustningen.

2018 kunde klubben överlämna 28 000 kr till ShelterBox motsvarande 4 kompletta boxar och 2019 kunde ytterligare 35 000 kronor överlämnas motsvarande 5 boxar.
27-30 augusti 2021 bemannade medlemmar i Orust rotaryklubb återigen en monter vid Öppet Varv i Ellös. Insamlingen slog rekord och 42 000 kr kommer nu skickas till ShelterBox. Den summan motsvarar 6 kompletta boxar.

Totalt 2018, 2019 och 2021 har Orust rotaryklubb samlat in 105 000 kr till Shelterbox.

Ett varmt tack till alla som bidragit med gåvor vid insamlingen och ett stort tack till Mellie och Magnus Rassy som upplåtit monterplats vid Öppet Varv åt Orust rotaryklubb.


gårdstensprojektet ungdom & segling

Ett samverkansprojekt mellan Göteborg Långedrags RK, Gårdstensbostäder och GKSS där ungdomar från Gårdsten får lära sig segla tillsammans med ungdomar från andra miljöer och områden. Dessutom att vidga kontaktnätet för dessa ungdomar och därigenom bidra till ökad förståelse och respekt för kurturella och sociala olikheter samt att ge ungdomar möjlighet att efterhand utöka sitt seglingsintresse för att bli duktiga kappseglare, seglingsinstruktörer, tävlingsfunktionärer och inte minst goda förebilder för andra ungdomar i området.  

Projektet fyller 16 år nu. Vi hjälper gärna till med liknande upplägg om någon klubb är intresserad. 2019 var Anders Andrén inbjuden som talare i Almedalen under Almedalsveckan. Projektet har noterats av media, Kungen och Drottningen och fd integrationsminister Erik Ullenhag har nämnt projektet som ett gott exempel på bidrag till integration i samhället.

 

Fjordtorsk

Ett samprojekt mellan Uddevalla-Byfjorden RK, Uddevalla-Skansen RK och Ljungskile RK

Projektet är fokuserat på att förbättra havsmiljön i Byfjorden samt att förbättra tillgången på torsk i Byfjorden.  Projektet har tre ben:

1. Miljön i Byfjorden. Vi vill medverka till att förbättra tillgången av syre på Byfjordens botten. Liknande projekt har förekommit tidigare och var framgångsrikt under tre år från 2011. Syrerikt ytvatten pumpades kontinuerligt till fjordens botten från en pump på en flotte utanför Rödön.

2. Konstgjorda rev för reproduktion av torskVi stödjer Lars-Olof Axelssons arbete, som på eget initiativ har startat ett försök med att lägga ned konstgjorda rev av cement på fjordens botten. Dessa cementprodukter används normalt i byggindustrin och tillverkas av Kynningsrud. I anslutning till dessa rev leker torsken och reproducerar sig. Det har dokumenterats att torsk och även hummer trivs utmärkt i dessa rev och att de fungerar som ett slags hotell. Torsken får även skydd mot predatorer som säl och skarv.

3. Jakt av säl och skarv. Säl och skarv förekommer rikligt i fjorden och konsumerar stora mängder fisk, mest torsk. Torskbeståndet har minskat katastrofalt till näst intill utrotning i Byfjorden. Vi vill minska förekomsten av säl och skarv i Byfjorden. I dag bedrivs åtgärder i Hakefjorden och Stigfjorden som ingår i samarbetsprojektet 8 Fjordar som Uddevalla kommun är delaktig i. Projektet vill understödja och påverka kommunens engagemang att även omfatta Byfjorden.


Integrationsprojekt

Landvetter-Råda RK driver ett integrationsprojektet i samarbete med vuxenutbildningen i Härryda Kommun.
Klubben har provat olika modeller under åren och det har lett fram till det arbete som nu är igång.
Landvetter Råda RK använder det fantastiska yrkesnätverk som Rotary är. En gång/månad besöker någon profession från klubben skolan och informerar och för en dialog med många intresserade elever.
Näringslivschef Fredrik Olsson, Robert Olsson från Frontside Electronics AB och Gunnar Häggström från Nyföretagarcentrum har hittills besökt skolan. Det har varit stor uppslutning och många intressanta diskussioner.
Fler medlemmar från klubben kommer att besöka i vår.
Vi är stolta över hur mycket kompetens som ryms inom Rotarys organisation


Kvalitetssäkring av skolor mot drogmissbruk - Rotary Standard rs2360

För att verka för ett drogfritt samhälle har Göteborg-Poseidon Rotaryklubb initierat framtagning av Rotary Standard RS 2360:2013 Certifiering för en drogfri skola/verksamhet.  

Certifieringen går ut på att förebygga att barn och ungdomar börjar använda droger genom att kvalitetssäkra arbetet mot drogmissbruk i skolorna. Genom detta arbete stöttas skolorna och certifieringen bidrar till att förenkla och säkra långsiktigheten i skolornas drogförebyggande arbete.

Är du och din klubb intresserade av att vara med i detta projekt, kontakta då: 

Gudmund Bergqvist, Rotary Poseidon, gudmundbergqvist@hotmail.com 

Ingrid Thulin, Rotary Marieholm, ingrid.thulin@gmail.com

Vi berättar gärna om vårt arbete och hoppas finna fler eldsjälar inom Rotary för våra ungdomar!


Little Lamb School

Little Lambs School i Chennai, Indien, har 250 elever från förskolenivå till årskurs åtta. Flertalet elever kommer från socialt utsatta och fattiga förhållanden. Verksamheten startade 1999 i liten skala på initiativ av Maria Gislén, utflyttad från Sverige med sin familj. 2005 blev behovet av egna större lokaler trängande och i september 2006 stod en nybyggd skola färdig. Undervisningen bedrivs i klasser om högst 20 elever och stipendier erbjuds elever som fortsätter på gymnasie- och högskolenivå. Skolan driver också elevhem för hemlösa barn. Under större delen av denna resa har medlemmarna i Göteborg Vinga Rotaryklubb varit stolta sponsorer.

LLS - Gbg Vinga Rotary Club sept 21.pdf

RDEP (ROTARY DISTANCE EDUCATION PROGRAM)

Global Grant- RDEP (Rotary Distance Education Program) till 44 skolor i Indien
Med ekonomisk stöttning från Alingsås Nolhaga, Mark och Göteborgs City RK startade Landvetter Råda RK och distrikt 2360 upp projektet i samarbete med RC Solapur East och distrikt 3132 i Indien.
RDEP är utrustning bestående av hårdvara (dator, projektor, högtalare, back up system) och mjukvara med program för åk 1-10 i 5 grundläggande ämnen på tre språk, Hindi, Marathi och Engelska.

Statliga skolor i Indien drivs av staten såtillvida att man betalar löner till lärarna. I stort sett allt övrigt är beroende av donatorer, entusiastiska rektorer, lärare och skolledare (presidents).
Barn från fattiga familjer har ofta outbildade föräldrar, som inte förstår värdet av utbildning. 40% av alla barn försvinner från skolan efter bara 1-2 år. Det är också svårt att rekrytera lärare till mindre bemedlade skolor.
RDEP höjer statusen på skolan och håller därmed elever och lärare kvar.
Läs mer om projektet >>


Rent vatten i Kenya

Projektet drivs av sex Rotaryklubbar i samarbete med Rotary Doctors. Klubbarna är Ljungskile, Orust, Trollhättan, Uddevalla Byfjorden, Uddevalla Skansen och Vänersborg Aurora.
Projektet startade redan 2005 och resulterade i att de första källorna blev klara 2007.
Efter en tids paus är vi nu åter i gång med två nya skyddade källor i Kenya tillsammans med Rotary Doctors (Rotarys läkarbank).
Dessa källor är Bwayi Community spring och Kokwo Community spring. Dessa källor blev klara i slutet av juli.
I och med dessa källor har vårt projekt nu byggt 75 skyddade källor sedan 2007!

Pingokällan

Byggena har resulterat i att ungefär 150 000 människor i landsortsbyar i västra Kenya har fått tillgång till rent dricksvatten. Det är fler än dubbelt så många som alla invånare
i t. ex. Uddevalla kommun.
Arbetet fortsätter med nya byggen allteftersom ekonomin och pandemin tillåter.

Bild: Jacinta Karimi


Läs mer >>


Ruby Cup in LungaLunga -

Ett projekt som främjar jämställdhet, hälsa utbildning och miljö.
Lerum Aspen RK driver projektet ’Ruby Cup in LungaLunga’ där vi skänker ett HSQ-kit (Health Safety Quality) innehållande menstruationskopp, kokkärl och steriliseringstabletter tillsammans med utbildning i vikten av hygien och samtal med de unga kvinnorna om vad som händer i kroppen när de går in i puberteten. Projektet gör att flickorna kan klara sin vardag på ett friare sätt och göra det möjligt för dem att gå i skolan och få samma utbildning som pojkarna. Vi samarbetar med kvinnocentret Nikumbuke och Ruby Cup.
Läs mer om projektet >>


SAM - STROKE? Ask me!

Kungsbacka-Särö RK fokuserar på att stödja forskningen kring folksjukdomen STROKE.
Stoke är ledande folksjukdom och tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige liksom i övriga västvärlden.
- En av sex personer drabbas under sin livstid
- Ledande orsak till allvarlig funktionsnedsättning hos vuxna.
- Kostnaderna i Sverige för samhället uppskattas till 18 miljoner kronor.
- Stroke kanleda till svårt lidande för drabbade och anhöriga.
Mycket kan göras för att förbättra situationen, både förebeggande och för dem som drabbas.
Vill du och din klubb vara med och stödja projektet kontakta Lars Kindell för mer information


Segling På Lika Villkor -

Ett fritidsprojekt för ungdomar med funktionsvariation
Lerum Aspen RK arrangerar varje år ett seglingsläger som riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år med funktionsvariation.

15-20 ungdomar med funktionsvariation ges möjlighet att uppleva glädjen med segling.
30-40 ungdomar får möjlighet att ideellt bidra med sin tid och kunskap samt utöva praktiskt ledarskap.
Medlemmar hos arrangörsföreningarna och samarbetsparter får möjlighet att bidra med tid och engagemang i ett tydligt och meningsfullt projekt på hemmaplan.
Läs mer >>


Tandvårdsprojekt för skolbarn i Rumänien

I två decennier har Mölndal Rotaryklubb varit engagerad i projekt för att hjälpa skolbarnen i Rumänien att vårda sina tänder. Projektet startade med blygsamma resurser i en skola i staden i Arad och utvecklades successivt till ett stort projekt med många engagerade lokala Rotaryklubbar och ett 40-tal skolor i ett antal regioner i Rumänien. I projektet demonstrerades att barnens tandstatus kan förbättras med enkla insatser från katastrofalt till bra om man följer den metodik som tillämpats i projektet. Metodiken i sig är inte ny eller revolutionerande, men har visats ge en dramatisk förbättring av tandhälsan hos barnen i de skolor där det varit möjligt för projektet att verka under en lång tid. I metodiken ingår tandborstning med rätt metodik - den s k 2+2+2+2-modellen, övervakad fluorsköljning, lämplig kosthållning, begränsning av intag av sötade eller onyttiga drycker – helst bara på lördagar - , information till föräldrar eller andra vårdande, undervisning av barn samt regelbunden kontroll och registrering av tandstatus genom utbildad personal.

Avsikten är nu att överföra projektet till berörda skol- och hälsovårdsmyndigheter på regionalt och nationellt plan.  pga den rådande pandemin har vi dock nu tvingats till att göra vissa omläggningar i vår planläggning så att vi siktar nu på att överförandet skall ske under läsåret 2022-23 då vi hoppas att covid-pandemin antingen har lämnat landet eller reducerats till en sådan låg nivå att vi kan återuppta våra insatser.


Läs mer om projektet >>