Guvernörsbrev och filmer

Varje månad skickar Guvernören för distriktet ut ett månadsbrev och en film med information till medlemmarna.

Guvernörsbrev