Fyllnadsval

Vi behöver snarast göra ett fyllnadsval på ny Distriktsguvernör till Rotaryåret 2023/2024, då Christian Haneson, vald på årsmötet 2020, beslutat sig för avsäga sig uppdraget.

Därför vill vi få din klubbs förslag på lämplig Rotarymedlem med ledaregenskaper och som dessutom fullgjort uppgiften som President i Rotaryklubb. Har du förslag på lämplig Guvernörskandidat eller är intresserad av att ställa upp i ett mycket givande och intressant uppdrag, så hör av dig omgående till PDG Jerry Brattåsen.”

jerry@brattasen.se