årsmöte i d2360 - 20 november 2021

Årsmötet i Rotary distrikt 2360 äger rum lördag 20 november 2021 på xxx. 

Kallelse och fullständiga handlingar kommer att finnas på distriktets hemsida senast en månad innan mötet. Inbjudan till årsmötet skickas till alla distriktets medlemmar vid samma tid. 

Klubbarna har rätt att lämna motioner till årsmötet och de ska vara Guvernören tillhanda senast 2 månader innan årsmötet, dvs senast 20 september. 

Motioner skickas med e-post till distrikt.2360@rotary.se

Elektorer
Samtliga medlemmar i distriktets Rotaryklubbar äger rätt att delta på årsmötet. Alla deltagare har rösträtt, med undantag för val och frågor av ekonomisk natur, eller när någon begär rösträkning eller votering. I enlighet med Rotarys procedurhandbok så inträder här elektorer, valda av klubbarna. Röstning via fullmakt är inte tillåten. Klubben utser sina elektorer på ordinarie möte och skriftligt beslut medtages till årsmötet

Antal elektorer per klubb:
0-37 medlemmar, 1 elektor
38-62 medlemmar, 2 elektorer
63-87 medlemmar, 3 elektorer
88-112 medlemmar, 4 elektorer
113-137 medlemmar, 5 elektorer
årsmöteshandlingar