årsmöte i d2360 - 20 november 2021

Årsmötet i Rotary distrikt 2360 äger rum lördag 20 november 2021 på Dockyard Hotel.

 Vi börjar kl. 08.30 med kaffe/,smörgås och avprickning. Själva mötet är 09.00 - 12.00

Kallelse och fullständiga handlingar kommer att finnas på distriktets hemsida senast en månad innan mötet. Inbjudan till årsmötet skickas till alla distriktets medlemmar vid samma tid. 

Klubbarna har rätt att lämna motioner till årsmötet och de ska vara Guvernören tillhanda senast 2 månader innan årsmötet, dvs senast 20 september. 

Motioner skickas med e-post till distrikt.2360@rotary.se

Elektorer
Samtliga medlemmar i distriktets Rotaryklubbar äger rätt att delta på årsmötet. Alla deltagare har rösträtt, med undantag för val och frågor av ekonomisk natur, eller när någon begär rösträkning eller votering. I enlighet med Rotarys procedurhandbok så inträder här elektorer, valda av klubbarna. Röstning via fullmakt är inte tillåten. Klubben utser sina elektorer på ordinarie möte och skriftligt beslut medtages till årsmötet

Antal elektorer per klubb:
0-37 medlemmar, 1 elektor
38-62 medlemmar, 2 elektorer
63-87 medlemmar, 3 elektorer
88-112 medlemmar, 4 elektorer
113-137 medlemmar, 5 elektorer
årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar_2021.zip
Årsredovisning2021.pdf
BUDGET för distrikt 2360 år 2022 - 23.docx
Budget notor för 2022-23.docx
Finanskommittens rapport 2021.docx
Kallelse till Årsmöte 2021-11-20.docx
Nominering Guvenör 2024-25 årsmöte 2021.pdf
Nomineringar och val.docx
Nomineringskommitté 2021.docx
RISH_Årsredovisning_2020_signed.pdf
RISH_Revisionsberättelse_2020_signed.pdf
RISH_Val_2022.docx
Rotary Distrikt 2360 verksamhetsplan 2022-23.docx
Verksamhetsberättelse D2360_2020-2021.pdf
Verksamhetsberättelse RF_D 2360_2020-21.pdf
Verksamhetsberättelse RFE 2020.docx
Versamhetsberättelse för Rotary Youth Exchange RID 2360.docx
Rapport från revisionskommittén för The Rotary Foundation Distrikt 2360_år 2021_final_ejsign.pdf