DISTRIKTSGUVERNÖR ULLA-BRITT ANDREASSON

YRKESNÄTVERKET MED MERVÄRDE - Distriktets tema för 2020-2021

Först av allt,

Ett stort och varmt tack för förtroendet.

Jag är hedrad och stolt över att från 1 juli 2020, såsom Distriktets Guvernör få arbeta med att föra distrikt 2360 in i framtiden. Vi måste tänka nytt och inte vara främmande för förändring.

Jag är sedan 2008 stolt medlem i Landvetter Råda RK. Med åren har Rotary, med allt jag lärt mig om och upplevt tack vare Rotary, blivit en stor och betydelsefull del av mitt och min familjs liv.
Jag är fysioterapeut i botten och har sedan 30 år drivit Hälsans Hus i Landvetter. Vuxna barn är nu med i företaget, som nu i huvudsak förvaltar fastigheter.

Nu är det dags att ta ett kliv in i framtiden, 
Det internationella temat” Rotary öppnar möjligheter” flätas lätt samman med distriktets tema ”Rotary Yrkesnätverket med mervärde”.
Vi kommer att arbeta med alla de möjligheter som yrkesnätverket innebär.
Vi behöver lyfta det och dessutom lyfta ur och visa upp alla andra mervärden ur Rotarys stora säck. Vi kommer då per automatik att locka nya medlemmar och få befintliga att stanna kvar.

Foto: Fotograf Ulf Magnusson

Nyheter

  • Distriktet kommer att jobba aktivt i arbetsgrupper för leverans av manualer, information, verktyg mm som underlättar arbetet ute i klubbarna.
  • Filmer och material till marknadsföring tas fram. LinkedIn kommer att bli ett allt viktigare medium.
  • Utbildning i digital mötesteknik erbjuds och möjligheterna med den digitala tekniken tillsammans med fysiska möten kommer att utvecklas. Nätverket breddas då till att omfatta inte bara den egna klubben utan alla klubbar i distriktet, kanske nationellt och internationellt.
  • Klubbesöken kommer att bli mer interaktiva då jag önskar en dialog med själva mötet.
  • Guvernörens månadsbrev omvandlas till ett modernt nyhetsbrev som blir lättare att läsa.
  • De assisterande guvernörernas arbete blir mer flexibelt. De kan träffa sina klubbar på annat sätt än vid själva guvernörsbesöket.

Det här arbetet gör man inte ensam: Till min hjälp har jag min styrelse, alla AG och alla övriga fantastiska funktionärer i distriktet och sist men inte minst min DG-grupp i Landvetter Råda. Och inte att förglömma alla er medlemmar ute i klubbarna. Utan er inget Distrikt 2360.

Nu kör vi - Nu sätter vi fart!

Hjärtligt välkomna till det spännande Rotary året 2020-2021!

Varma Rotary hälsningar
Ulla-Britt Andreasson
Guvernör 2020-2021, Distrikt 2360

DISTRIKTSSTYRELSE 2020-2021

DISTRIKTSGUVERNÖR
Ulla-Britt Andreasson
u.b.andreasson.rotary@gmail.com
070-772 12 94

DISTRIKTSSEKRETERARE
Jeanette Gynning
jeanette@momak.se
070-665 08 24

DISTRIKTSSKATTMÄSTARE
Mikael Burman
mikael.burman@telia.com
070-864 48 48