distriktsfunktionärer 2020-2021

Distriktsrådet är en supportfunktion för klubbarna dit de kan vända sig, förslagsvis genom sin assisterande guvernör - AG, för att få råd, för att dela kloka idéer och i de fall de kanske till och har utmaningar som de kan behöva ha hjälp med. Distriktsrådet träffas 5-6 gånger/år då de avhandlar saker inom respektives ansvarsområde. Mötet tar ca 2,5 timme/gång.

Distriktsguvernör

Ulla-Britt Andreasson
u.b.andreasson.rotary@gmail.com
070-772 12 94

distriktssekreterare / webmaster

Jeanette Gynning
jeanette@momak.se
070-665 08 24

distriktsskattmästare

Mikael Burman
mikael.burman@telia.com
070-864 48 48

IPDG

(Immediate Past District Governor)
Jerry Brattåsen
jerry@brattasen.se
070-550 19 09

DGe

(District Governor Elect)
Lena Liljenhed Ekman
ekmanlena029@gmail.com
070-272 77 37

DGN

(District Governor Nominee)
Thomas L Olsson
thomas.l.olsson@toolresult.se
070-865 17 10

Assisterande Guvernör Region 1

Conny Leinstedt - Lerum RK
conny@q-tech.se
070-335 24 62

assisterande guvernör region 2

Per Frykner - Trollhättan RK
per@frykner.net
070-180 95 28

assisterande guvernör region 3

Kadir Meral - Kungälv RK
kadir@meral.se
070-580 77 36

Assiserande guvernör region 4

Jeanette Andreasson 
Göteborg-Lindholmen RK
j.andreasson61@gmail.com
070-885 02 42 .

assisterande guvernör region 5

Anette Johansson
Alingsås RK
eiranettej@gmail.com
070-359 43 33

assisterande guvernör region 6

Catarina Granath
Kungsbacka-Särö RK
catarina.granath@svenskakyrkan.se
072-7195949

rotary ungdom

Ulla Lindberg
ulla.lindberg@rotarystudent.se
070-298 55 38

DITS

(Distriktets IT-samordnare)
Christer Wecke
christer.wecke@gmail.com

bitr. DITS / Lagråd

Ulf Andersson
ulf.andersson@amil.se
073-654 54 02

rotary foundation

Peter Gunnarson
rotary.gunnarson@telia.com
070-542 72 20

medlemsutveckling

Leif Jonsson
leif.tommy.jonsson@telia.com

pr och kommunikation

Renée Jonson
renee@famjonson.se

inspiratör

Christer Liljenberg
christer.liljenberg@telia.com
070-566 04 01

Rotary Leadership institute - rli

Ulla Andreasson
vinverde@telia.com

finanskommittén

Margareta Carlsson Lundin
mcl_hem@hotmail.com

rotary friendship exchange

Anni Davidson
anni.davidsson@inge9sus.com
070-892 24 94

rotary läkarbank

Britt Lindau
brittlindau@hotmail.com

rotaract

Emre Civili

rut

Maskot