välkommen till Rotary Distrikt 2360

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

Vårt distrikt består av 57 Rotaryklubbar med cirka 2500 medlemmar runt om i Västsverige. Här kan du hitta din närmsta rotaryklubb, klicka här. 

Distriktet leds av en styrelse som du hittar här.
Välkommen att delta i vår trevliga organisation, som föreläsare, gäst eller medlem.

Kontakt

Lena Liljenhed Ekman
District Governor 2021-2022
District 2360
lena.ekman@rotary.se
+46702727737 /  Facebook: Lena L Ekman

 

Kommande i distriktet

 • 17:e november - Rotary Onlinemöte för hela Sverige, Navigera och bidra till en mer hållbar framtid kl. 12.00.
 • 19:e november - Damlunch på Göteborgs Nya Bryggeri med second hand/klädbyte 13.00 - 16.00
 • 20:e november årsmöte för distrikt 2360 -  Dockyard Hotel i Göteborg
 • 30:e november, sista dagen för att söka bidrag från The Rotary Foundation (TRF)

 • Oktobermånaden för ekonomisk och samhällelig utveckling

  Rotary Foundation gör det möjligt för rotarianer att investera i människor genom att skapa hållbara, mätbara och långsiktiga ekonomiska förbättringar i deras samhällen och försörjningsmöjligheter genom att :

  1. Bygga upp kapaciteten hos entreprenörer, samhällsledare, lokala organisationer och samhällsnätverk för att stödja ekonomisk utveckling i fattiga samhällen
  2. Utveckla möjligheter till produktivt arbete
  3. Minskning av fattigdomen i samhällen som inte får tillräcklig hjälp
  4. Stödja studier för yrkesverksamma med karriärmässiga ambitioner med anknytning till ekonomisk utveckling och samhällsutveckling.
  Läs mer >>

  World Polio Day 24:e oktober

  Kom och var med på Insamlingsgala söndag 24:e oktober.
  Klicka bara på länken. Varmt välkommen! 


  FÖRSLAG NY SVENSK DISTRIKTSINDELNING

  I september 2020, beslutade styrelsen i Rotary International att ta fram en nationell plan avseende ny distriktsindelning i Sverige.
  Beslutet meddelades under oktober 2020 till de nu sittande guvernörerna (21-22), att inkomma med ett förslag på ny indelning senast 211231.

  Guvernörskollegiet för 21-22 enades om att tillsätta en arbetsgrupp (Redistricting Kommitté), som skulle arbeta för guvernörerna och ta fram ett förslag som man kunde enas om eller ta ställning till.
  De tio guvernörerna möttes i lördags den 25 september på Arlanda för att ta emot ”Redistricting Kommitténs” förslag till ny distriktsindelning.

  Kommitténs förslag innebär att Sverige kommer att delas in i sex nya distrikt. Den nya distriktsindelningen föreslås träda ikraft i och med Rotaryåret 23-24. Efter resonemang inom kollegiet så enades de tio svenska guvernörerna att enhälligt ställa sig bakom förslaget.

  Vad händer nu? Kommittén kommer att ha ett möte med Rotary International den 5 oktober och meddela att de nuvarande tio svenska distrikten står bakom beslutet och är beredda att börja arbeta med frågan efter att beslutet är fattat och meddelat till oss av Rotary Internationals styrelse.

  De nya distrikten kommer att bestå av klubbar enligt bifogad karta.
  /De tio Svenska Guvernörerna.

  ÖVER FÖRVÄNTAN - RYLA i Borås 2-3 oktober

  Två intensiva dagar väntade de 15 ungdomar som på lördag morgon mötte upp på Träffpunkt Simonsland i Borås. De fem kursledarna, med Kristoffer Erlandsson från Stockholm Global Rotaryklubb i spetsen, hade tagit fram ett späckat utbildningsprogram. Där ingick allt ifrån att kunna hålla i ett styrelsemöte till att motivera och argumentera sina val gentemot såväl politiker som bitska journalister. 
  För att orka hålla koncentrationen gick det åt litervis av kaffe och en och annan nybakad bulle från fiket som drivs av sociala omsorgen i Borås. Middag intogs i den anrika Officersmässen upp på Regementsområdet.
   
  Söndag eftermiddag avslutades med att var och en av eleverna fick ett diplom utdelat av Guvernör Lena Liljenberg Ekman. Dessutom gav kursledarna var och en av deltagarna ett briefingsamtal och coachning inför sin framtida karriär .

  En samstämmighet omdöme från både lärare och adepter var att dessas dagar inte bara stått upp till det som utlovats utan givit mer än förväntat! Med andra ord - mycket nöjda deltagare!

  Maria Ekbrand, AG 2360


  End polio now - tävling

  Vid Rotary Institutes dagar i Prag 14 -19 sept 2021, mötte vår DG Lena Liljenhed Ekman världspresidenten Shekhar Mehta. De spände ögonen i varandra och enades; nu är det dags, låt oss övervinna de sista hindren för att utrota polion. Därför utlyses nu en tävling, för Sveriges del distrikten emellan, att samla in så mycket pengar som möjligt för att nå målet. Se hur den går till och vad klubben kan vinna i bifogat dokument. Alltså utöver vad världen kan vinna, inte om utan när vi lyckas!
  End polio_now_tavling.pdf

  Shekhar Mehta

  Årets världspresident är en inspirerande person som har gjort mycket för Rotary. Läs mer om honom genom att klicka här (artikel på engelska).